Bilimsel Yazılar

Down Sendromlu bireylerde genellikle, genel nüfusta görülen sağlık problemlerinden daha farklı problemler görülmez. Fakat bazı sağlık sorunları daha sık tekrar eder veya daha şiddetli yaşanır. Bunların çoğu tedavi edilebilir rahatsızlıklar olmakla beraber teşhis konulmadığında ekstra ama önüne geçilebilir ikincil bir engele sebep olurlar.

Biz de her ay sağlıkla ilgili farklı konulardaki yayınları sizlerle paylaşacağız.


**DSMIG İzlem Klavuzları Down sendromuyla özel olarak ilgilenen klinisyenler tarafından kanıtlara dayalı olarak geliştirilmiştir. Yeni araştırmalar ve denetlenmiş kanıtlara göre güncellenmektedir.