Yönetim Kurulumuz

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Master Programı'ndan Yüksek Onur derecesi ile mezun oldu. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi AÖF Sosyal Hizmetler Uzmanlığından mezun oldu. İlaç sektöründe çalışan bir şirketin kurucu ortağıdır. 1994 Yılından beri Down sendromu hakkında çok yaygın çalışmalar yaptı. Binlerce aileye destek oldu, pek çok yazısı ve çevirisi ile topluma Down sendromu hakkında güncel bilgi iletilmesini sağladı ve Down Sendromu aile hareketinin başlamasına öncü oldu. Bu çalışmaların ve 20 yılda yarattığı dönüşümün bir takdiri olarak 2014 Dünya Down Sendromu Birliği Olağanüstü Başarı Ödülünü aldı. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Down Sendromu Konferansı'na konuşmacı olarak davet edildi. Kaynaştırma, duyusal bütünleme, Vojta ve Bobath terapilerinin Türkiye’ye getirilmesinde rol aldı. Down sendromu ile ilgili toplam 10 kitabın editörlüğünü yaptı. İki çocuk annesidir. Derneğin kurucu üyesidir ve 2012 yılından beri Down Sendromu Derneği Başkanlığı görevini sürdürmekte, eğitim müfredatları hazırlama, kitaplar, yeni projeler ve uluslararası ilişkiler konularında aktif olarak görev almaktadır.

1974 İstanbul doğumludur. Şişli Terakki Lisesi'nden sonra 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirmiştir. Şu anda ikinci üniversite olarak sosyal hizmet uzmanlığı okumaktadır. 1996-2007 yılları arasında banka ve finans sektöründe çeşitli kademelerde görev almıştır. 2007 yılında Down sendromlu kızı Kayra'nın hayatına katılması ile iş hayatına ara vermiştir. 2009 yılında Down Sendromu Derneği'nin kurulması için başlayan çalışmalara katılmıştır. 2011 yılında derneğin kurucu başkanı olarak görev almıştır. 2015 yılından beri European Down Syndrome Association'ın yönetim kurulu üyesidir. Engelli Çocuk Hakları Ağı sekreteryasındadır. "Kardeşim Benim"  isimli çocuk kitabını yazmıştır ve "Engellilik ve İstihdam" isimli  kitabın yazarları arasındadır. Halen dernekte aile danışmanlığı, projeler, bilgilendirme seminerleri, uluslararası ilişkiler, yerel kurum ve STK'lar ile ilişkiler, eğitim müfredatları ve kitapların oluşturulması konularında aktif olarak görev almaktadır.

1954 İstanbul doğumludur. 2002 yılında USA Boston Lesley College özel eğitim bölümünü bitirdi.1997 yılından beri engelli bireylerle ilgili pek çok projede ve vakıfta gönüllü olarak aktif görev aldı. Sayısız sosyal sorumluk projesi gerçekleştirmiştir. Down sendromlu çocuklara gönüllü destek vermeye onlara İngilizce öğreterek başlamıştır. 2009 yılında Down Sendromu Derneği kuruluş çalışmalarına katılmıştır. Derneğin kurucu üyesidir. Nova Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin ortağıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 3 çocuk 2 torun sahibidir. Dernekte sosyal projeler, fon yaratma,  ürün geliştirme, destekçi ilişkileri konularında aktif olarak görev almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden 1996’da mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’da uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamladı.  2002-2007'de Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Genetik Ünitesi’nde uzman olarak çalıştı. 2005-2006'da ABD’de Cedars-Sinai Tıp Merkezi’ndeki  moleküler, radyolojik ve klinik eğitim aldı. 2010’da Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Çocuk Genetik Hastalıkları yan dal diploması aldı. 2013 yılında Profesör ünvanı aldı. Avrupa ve ABD’de çok-merkezli çok sayıda çalışmanın içinde yer aldı, pek çok hastalığın genetik nedeninin aydınlatılmasına katkıda bulundu. İki yeni gen tanımladı. Doksanın üzerinde makalesi, çok sayıda kitap bölümü mevcuttur. 2013 yılında Osteogenezis İmperfekta Kitabında tanımladığı gen üzerine kitap bölümü yazmıştır. Am J Medical Genetics ve Clinical Dysmorpholog yayın kurulundadır. 2012’den beri European Society of Human Genetics yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı'nı kurmuştur. Halen aynı üniversitede Dekan olarak görev yapmaktadır. 2 çocuk annesidir. Derneğin bilimsel komitesinde aktif olarak görev almaktadır.

1971 Kayseri doğumludur. Öğrenim hayatını Ankara'da tamamlamıştır. Re/Max Metropol firmasının kurucu ortağıdır. 2 prenses babasıdır. Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine felsefesini hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu sebeple dernek çalışmaları yanısıra bireysel olarak da sosyal sorumluluk konusunda çalışmaktadır.

1970 yılı Ankara doğumludur. Ataköy Lise'sinden mezun olduktan sonra Boğaziçi turizm önlisans programını tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde iktisat lisansını sonra iktisat tarihi yüksek lisansını bitirmiştir halen aynı üniversitede iktisat doktorası yapmaktadır. Opet Petrolcülükte bölge müdürü olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Yüzme lisanslı sporcudur. Bu alanda pek çok derecesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1955 yılı İstanbul doğumludur. İlokulu Şişli Terakki Lisesi, orta ve lise öğrenimini Notre Dame de Sion'da tamamladıktan sonra Cambridge Bell School'da İngilizce öğrenimi görmüştür. 1973'den beri, otomotiv sektöründe 62 yıldır faaliyet gösteren  İntermobil Otomotiv ve Mümessillik ve Tic A.Ş 'nin yönetiminde yer almaktadır. Şu anda şirketin yönetim kurulu başkanı ve cfo görevini yapmaktadır. Bu görevleri yürütürken 2000-2013 seneleri arasında Bodrum'da inşaat sektöründe de faaliyet göstermiştir. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 2 erkek çocuk annesidir. Yüzmek, kayak yapmak, kitap okumak, sanat faaliyetlerine katılmak gibi hobilerinin yanısıra en büyük tutkusu sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak yer almaktır. Dernekte sosyal projeler, fon yaratma konularında aktif olarak görev almaktadır.


Derneğimize destekleri için sevgi ve saygılarımızla,

Onursal Başkan

Atilla Türkmen