Yönetim Kurulumuz | Türkiye Down Sendromu Derneği

Yönetim Kurulumuz

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Master Programı'ndan Yüksek Onur derecesi ile mezun oldu. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi AÖF Sosyal Hizmetler Uzmanlığından mezun oldu. İlaç sektöründe çalışan bir şirketin kurucu ortağıdır. 1994 Yılından beri Down sendromu hakkında çok yaygın çalışmalar yaptı. Binlerce aileye destek oldu, pek çok yazısı ve çevirisi ile topluma Down sendromu hakkında güncel bilgi iletilmesini sağladı ve Down Sendromu aile hareketinin başlamasına öncü oldu. Bu çalışmaların ve 20 yılda yarattığı dönüşümün bir takdiri olarak 2014 Dünya Down Sendromu Birliği Olağanüstü Başarı Ödülünü aldı. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Down Sendromu Konferansı'na konuşmacı olarak davet edildi. Kaynaştırma, duyusal bütünleme, Vojta ve Bobath terapilerinin Türkiye’ye getirilmesinde rol aldı. Down sendromu ile ilgili toplam 10 kitabın editörlüğünü yaptı. İki çocuk annesidir. Derneğin kurucu üyesidir ve 2012 yılından beri Down Sendromu Derneği Başkanlığı görevini sürdürmekte, eğitim müfredatları hazırlama, kitaplar, yeni projeler ve uluslararası ilişkiler konularında aktif olarak görev almaktadır.

1954 İstanbul doğumludur. 2002 yılında USA Boston Lesley College özel eğitim bölümünü bitirdi.1997 yılından beri engelli bireylerle ilgili pek çok projede ve vakıfta gönüllü olarak aktif görev aldı. Sayısız sosyal sorumluk projesi gerçekleştirmiştir. Down sendromlu çocuklara gönüllü destek vermeye onlara İngilizce öğreterek başlamıştır. 2009 yılında Down Sendromu Derneği kuruluş çalışmalarına katılmıştır. Derneğin kurucu üyesidir. Nova Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin ortağıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 3 çocuk 2 torun sahibidir. Dernekte sosyal projeler, fon yaratma,  ürün geliştirme, destekçi ilişkileri konularında aktif olarak görev almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden 1996’da mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’da uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamladı.  2002-2007'de Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Genetik Ünitesi’nde uzman olarak çalıştı. 2005-2006'da ABD’de Cedars-Sinai Tıp Merkezi’ndeki  moleküler, radyolojik ve klinik eğitim aldı. 2010’da Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılında Çocuk Genetik Hastalıkları yan dal diploması aldı. 2013 yılında Profesör ünvanı aldı. Avrupa ve ABD’de çok-merkezli çok sayıda çalışmanın içinde yer aldı, pek çok hastalığın genetik nedeninin aydınlatılmasına katkıda bulundu. İki yeni gen tanımladı. Doksanın üzerinde makalesi, çok sayıda kitap bölümü mevcuttur. 2013 yılında Osteogenezis İmperfekta Kitabında tanımladığı gen üzerine kitap bölümü yazmıştır. Am J Medical Genetics ve Clinical Dysmorpholog yayın kurulundadır. 2012’den beri European Society of Human Genetics yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı'nı kurmuştur. Halen aynı üniversitede Dekan olarak görev yapmaktadır. 2 çocuk annesidir. Derneğin bilimsel komitesinde aktif olarak görev almaktadır.

İstanbul Barosu avukatı olarak çalışmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.
Tez konusu "Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuklar; Hukukçu-Hekim-Eğitimci İşbirliği" dir.
Çocuk Hakları, Engelliler ve Özel Eğitim, yasal haklar, mevzuat alanında çalışmalar yapmaktadır.
Bu amaçla çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gerek kurucu gerekse üye olarak çalışmıştır.
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 1.Özürlüler Şur'asında "Mevzuat Komisyonu"nda görev almıştır.
2013 yılında Adliyelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare Hukuku, Eğitim Konuları, Özel Eğitim Konularında resmi bilirkişi olarak atanmıştır.
Çeşitli sempozyumlarda konuşmaları ve bu amaçla yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitirdi.2002 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Şubat 2009'dan beri Nova Özel Eğitim Rehabilitasyon Danışmanlık'da kurucu müdür olarak görev yapmaktadır.

Aralık 2002-Haziran 2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nde görev yaptı.

Mayıs 2002-Ocak 2009 yılları arasında İstanbul Zihinsel Engellilere Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nda müdür olarak görev yaptı. Psikolog ve özel eğitim uzmanı olarak zihinsel engelli, otizmli ve cerebral palsyli çocuklarla çalıştı. Eğitim koordinatörü olarak hizmet içi eğitim, bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlama ve aile eğitimi konularında görev yaptı.

Nisan 2001-Mayıs 2002 İstanbul Özürlüler Merkezi'nde psikolog ve özel eğitim uzmanı olarak bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlama, zihinsel engelli, otistik ve cerebral palsyli çocuklarda bireysel özel eğitim, zihin engelli bireylerin ilk değerlendirilmesi, kurum öğretmenlerine danışmanlık, Küçük Adımlar aile rehberi eğitimi ve danışmanlığı, aile eğitimi ve aile danışmanlığı konularında görev yaptı.

Haziran 1998-Nisan 2001 yılları arasında Zihinsel Engellilere Destek Derneği'nde aile danışmanlığı, aile eğitimi zihinsel engelli, otistik ve cerebral palsyli çocuklarda bireysel özel eğitim, Küçük Adımlar aile rehberi eğitimi ve danışmanlığı konularında eğitim koordinatörü olarak çalıştı.

Temmuz 1997- Haziran 1998 arası Depresyon ve Panik Atak Bozuklukları Merkezi'nde psikolog olarak görev yaptı. Duygusal Problemi olan çocuklarda oyun terapisi , zihinsel engelli, otistik ve cerebral palsyli çocuklarda bireysel özel eğitim , aile danışmanlığı konularında çalıştı.
 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programının İstanbul Uygulaması. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ekim 2009. Marmaris.

Farklı Olanla Yaşamak. 19.Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Nisan 2009. Antakya.

İstanbul ilinde zihin özürlü ve otistik bireylere hizmet veren vakıflarda, vakıf üyelerinin vakıf çalışmalarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi. 2002).

0-25 yaş arasında bulunan zihinsel engelli çocuk ve gençlerin ailelerinin yaşadıkları problemler, beklentileri ve çözüm önerileri.(2004)

Zihinsel Engelli Bireylerde Ergenlik Sorunları. Eğitim Semineri, Ağustos 2001. İstanbul Özürlüler Merkezi

Öznellikler-arası Bağlamda Yakın Arkadaşların Karşılaştırmalı Kişilik Değerlendirmesi
 

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programının İstanbul Koordinatörü; Zihinsel Engellilere Destek Derneği tarafından Türkiye genelinde yürütülmekte olan ve uzman yetiştirmek amacıyla yapılan Küçük Adımlar Sertifika Programlarının uygulama sorumlusudur.

1970 yılı Ankara doğumludur. Ataköy Lise'sinden mezun olduktan sonra Boğaziçi turizm önlisans programını tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde iktisat lisansını sonra iktisat tarihi yüksek lisansını bitirmiştir halen aynı üniversitede iktisat doktorası yapmaktadır. Opet Petrolcülükte bölge müdürü olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Yüzme lisanslı sporcudur. Bu alanda pek çok derecesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1974 İstanbul doğumludur. Şişli Terakki Lisesi'nden sonra 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirmiştir. 1996-2007 yılları arasında banka ve finans sektöründe çeşitli kademelerde görev almıştır. 2007 yılında Down sendromlu kızı Kayra'nın hayatına katılması ile iş hayatına ara vermiştir. 2009 yılında Türkiye Down Sendromu Derneği'nin kurulması için başlayan çalışmalara katılmıştır. 2011 yılında derneğin kurucu başkanı olarak görev almıştır.  2013 yılından beri destekli istihdam iş koçu eğitmeni olarak çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanı sıra 2015 yılından beri derneği temsilen bulunduğu European Down Syndrome Association Yönetim Kurulu’ndaki görevine 2020 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir. Türkiye Down Sendromu Derneği’ni temsilen Engelli Çocuk Hakları Ağı’nda sekretarya üyesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi-ACURARE’de danışma kurulu üyesi ve Eğitimde Eşit Haklar Platformu’nda temsilci olarak görev almaktadır. Kardeşim Benim" isimli çocuk kitabını yazmıştır ve "Engellilik ve İstihdam" isimli kitabın yazarları arasındadır. Halen dernekte genel sekreter olarak aile danışmanlığı, projeler, bilgilendirme seminerleri, uluslararası ilişkiler, yerel kurum ve STK'lar ile ilişkiler, eğitim müfredatları ve kitapların oluşturulması konularında aktif olarak görev almaktadır. Biri Down sendromlu iki kızı ve iki şaşkın kedisi vardır.


Derneğimize destekleri için sevgi ve saygılarımızla,

Onursal Başkan

Atilla Türkmen