Takipteyiz.org | Türkiye Down Sendromu Derneği

Takipteyiz.org

Kimler İçin: Aileler

Proje kapsamında, Down sendromlu çocuğu olan ailelerin karşılaştıkları hak ihlallerinin ve bu ihlallere ilişkin başlatılmış olanyasal süreçlerin takibi, süreç ve sonucun raporlanması, bakanlıklara iletilmesi ve gölge rapor hazırlanabilmesi için bir takip ve raporlama sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Pandemi sürecinin beraberinde getirdiği aksaklıklar sebebiyle; Kasım 2020 itibariyle başlayıp Mayıs 2021‘de tamamlanması planlanan projenin başlangıç tarihi Şubat 2021’e kaymıştır. Proje Etkiniz AB Programı tarafından finanse edilmekte olup proje sonucunda elde edilecek sistem ile sadece arşiv ve izleme faaliyetleri yürütülmeyecek, bu platformdan takip edilen hak ihlalleri ya da yasal konularla ilgili sorunların çözümüne dönük çalışmalar yürütülmesi de kolaylaşacaktır.