TÜRKİYE DOWN SENDROMU DERNEĞİ ANTİ-DOLANDIRICILIK POLİTİKASI

Türkiye Down Sendromu Derneği olarak dolandırıcılık, veri güvenliği ve istem dışı işlemler konusunda gerek paydaşlarımızı gerek ise derneğimizi finansal riskler, operasyonel riskler, itibar risklerine karşı aşağıda detaylandıracağımız üzere makul ve güncel önlemleri alıyoruz.

Dolandırıcılık riskleriyle ilgili Türkiye Down Sendromu Derneği olarak;

• Derneğimizi dolandırıcılığa maruz bırakabilecek potansiyel riskleri yönetmek için dolandırıcılık tespit kontrollerinin uygulanması ve yönetimini iç akış planlarımızda ve disiplin yönetmeliğimizde düzenliyor, periyodik aralıklarla idari ve teknik tedbirlerimizin denetimlerini gerçekleştiriyoruz.

• Dernek çalışanlarımıza dolandırıcılık yöntemleri, veri güvenliği ve istem dışı işlemler konularında eğitimler veriyoruz.

• Derneğimizde saklanması hukuki zorunluluk olan paydaşlarımıza ait kişisel ve finansal verileri en aza indirerek, dernek içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli çalışanlar ile sınırlandırıyoruz. Verilere izinsiz erişim tespit edildiği takdirde durumu analiz ediyor, derhal gerekli hukuki ve disiplin tedbirlerini alıyoruz.

• Veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması hakkında güncel güvenlik önlemlerini alıyor, güvelik prosedürlerimizi belli periyodik aralıklarla gözden geçiriyoruz.

• İç ve dış denetim, kapsamı dolandırıcılık riskini en aza indirmek ve veri güvenliğini sağlamak için önleme ve tespit edici kontrolleri gerçekleştiriyor; herhangi bir soruşturma vuku bulduğunda gecikmeksizin gerekli hukuki ve cezai başvuruları yapıyoruz.

• İstem dışı işlemler hakkında derneğimize ilgili bankalar ya da istem dışı işlem mağduru kişiler tarafından bilgi talep edildiğinde gerekli kontrolleri yaparak istem dışı işlem hakkında elimizde mevcut bilgileri ilgilileriyle paylaşıyor, istem dışı işlemi iade ediyoruz.

• Dernek çalışanlarımızın Veri Saklama ve İmha Politikası ve Anti-Dolandırıcılık Politikası’nın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibini gerçekleştiriyor ve ilgili politikalara aykırı davranış tespit edildiğinde konu derhal ilgili çalışanın sorumlusu tarafından derneğimiz Yönetim Kurulu’na bildirilerek gerekli hukuki yaptırımları gerçekleştiriyoruz.