7 Eylül 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6745 sayılı torba kanunla Genel Sağlık Sigortası Kanununda yeni bir düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenlemede eksik günlerini 30 güne tamamlayan kısmi süreli çalışanların mağduriyetleri giderildi.

Buna göre;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki ekleme yapılmıştır.

“4857 sayılı İş Kanunun göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç, Genel Sağlık Sigortasının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacak ve bunlar için 30 günden eksik sürelere ait GSS ödemesi çıkmayacaktır.

Bakmakla yükümlü olduğu kişiler:

Genel sağlık sigortalısının, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan,

a) Eşi,

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,

c) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası

Otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kabul edilecek ve bunlar için GSS borcu çıkmayacaktır.

Genel Sağlık Sigortasının bakmakla yükümlü olunmayan kişilerden,

4/a (SSK) kapsamında kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar,

Ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar,

Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılardan ay içerisinde 10 günden fazla ve 20 günden az çalışanların

Ay içerisinde çalışmadığı eksik günlere ait genel sağlık sigortası borcu çıkacağından primlerini otuz güne tamamlamaları zorunludur.