Birinci, İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Hangileridir? | Türkiye Down Sendromu Derneği

Birinci, İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları Hangileridir?

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları hangileridir?

Hem 30.5.2003 tarihli Tebliğ, hem Sağlık Bakanlığınca yayımlanan 05.06.2003 tarihli Genelge hem de yine Sağlık Bakanlığınca 15.8.2003 tarihinde yayımlanan Genelgeye göre,

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu ifadesinden; 

 • Resmi kurum tabiplikleri, 
 • Sağlık ocağı,
 • Verem savaş dispanseri, 
 • Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, 
 • Sağlık merkezi, 
 • SSK sağlık istasyonu ve dispanseri anlaşılır.

Birinci basamak özel sağlık kuruluşu ifadesinden; 

 •  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler anlaşılacaktır.

Hekimlerin, mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtıkları muayenehaneler bu kapsam dışındadır.

İkinci basamak resmi sağlık kurumu ifadesinden; 

 • Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri, 
 • Özel Dal Hastaneleri, 
 • SSK Hastaneleri ve 
 • Diğer resmi kurum hastaneleri anlaşılır.

İkinci basamak özel sağlık kuruluşu ifadesinden; 

 • Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile 
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri anlaşılacaktır.

Üçüncü basamak sağlık kurumu ifadesinden; 

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri, 
 • Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile 
 • Üniversite hastaneleri anlaşılacaktır.