Down Without Barriers | Türkiye Down Sendromu Derneği

Down Without Barriers

 Bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus+ tarafından finanse edilen projenin Mart 2020 itibariyle başlayarak 9 ay boyunca sürmesi planlanmıştır. Ancak pandemi süreci nedeniyle projenin başlangıcı 2021’e ertelenmiştir. Romanya Direcția de Asistență Socială și Medicală koordinatörlüğünde gerçekleşecek projenin ortakları aşağıda verilmiştir.

  • Asociația AGA Down Sindrom Cluj (Cluj-Napoca, Romanya)
  • Asociația Babilon Travel (Cluj-Napoca, Romanya)
  • The Municipality of Fyli (Yunanistan),
  • Türkiye Down Sendromu Derneği (Türkiye)
  • Associazione Italiana Persone Down Onlus (İtalya)

Down sendromlu ve tipik gelişim gösteren bireylerle birlikte faaliyetler yürüterek, sosyal kapsayıcılığı teşvik etmek kültürler arası diyaloğu arttırmak hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra gençlerin öğrenme ve iletişim performansları, girişkenlik ruhları ve benlik saygılarının gelişimine, kültürler arası farkındalığa ve işgücü piyasasına erişiminin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmak projenin hedefleri arasındadır.