Özel gereksinimli öğrenciler için yüz yüze eğitim başlıyor! | Türkiye Down Sendromu Derneği

Özel gereksinimli öğrenciler için yüz yüze eğitim başlıyor!

Kademeli olarak yüz yüze eğitimin genişletilmesi kapsamında 26 Ekim 2020 tarihi itibarı ile tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında 5 (beş) gün yüz yüze eğitime geçilecektir. 

Buna göre; 

 Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihinin esas alınması, velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerin devamsız sayılmaması kararlaştırılmıştır.