Okullarda Ortak Dil Kullanımı - Common Inclusive Language | Down Türkiye Down Sendromu Derneği

Okullarda Ortak Dil Kullanımı - Common Inclusive Language

Uzmanlar ile konuşurken çoğu zaman çocuklarımız ile ilgili değerlendirmelerini anlamakta güçlük çekebiliyoruz. Aynı şekilde uzmanlara çocuklarımızı anlatırken onların kullandığı ifadeleri kullanamayabiliyor ve net bilgiler veremiyebiliyoruz. Okullarda Ortak Bir Dil Projesi aile ve uzman arasında anlaşılabilir, her ülkede de aynı şekilde anlaşılabilecek ortak bir dil kullanımını sağlayan bir köprü olmayı hedefliyor. Bunu yapabilmek için de uluslararası ortak bir araç olan ICF'yi kullanıyor. ICF - İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın ve Uluslararası Sınıflandırması adı ile anılan; Dünya Sağlık Örgütü Tarafından hazırlanan ve tüm Dünyada kabul edilmiş bir “Tanımlama” aracıdır. Bu aracı bilmek ve kullanmak hem farklı ülkelerden dahi olsa uzmanların çocuğu ortak bir dilde anlatabilmesini hem de ailelerin uzmanlarla aynı dili kullanarak çocukları ile ilgili ifade etmeye çalıştıklarının karşı tarafa doğru şekilde aktarıldığından emin olmasını sağlamaktadır. Ama ICF oldukça teknik bir dildir ve anlaşılması zordur. Bu sebeple “Okullarda Ortak Bir Dil Projesi” ile okullardaki uzmanlara ve ailelere ICF'i basitleştirmeyi, çocuğu tanımak için uluslararası bir araç kullanmayı ve sık kullanılan değerlendirme araçlarının sonuçlarını da ICF'in kolay anlaşılır diline çevirerek çocuğun sadece engelini , sağlık durumunu değil çevresinde sahip olduğu kendisinden kaynaklanmayan engelleri veya destekleri de ortaya koyan tam bir rapor oluşturmayı sağlayacak çevrimiçi bir araç oluşturmayı hedefliyor. Bu sistemi kullanmayı öğrendiğinizde, çocuğun gelişimini destekleyen planlara katkı verebilir, kaygılarınızı ve önerilerinizi ebeveyn ve uzmanlar olarak birlikte aynı seviyede tartışabilirsiniz.

Bu hedefin ilki olan sadeleştirilmiş ve ailelerin ve okuldaki uzmanların anlayacağı dile çevrilmiş ICF Kolay Okunur Rehberi Tamamlandı. https://www.icf-school.eu/images/outputs/o2/icf_brochure_tr.pdf linkini tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 

PROJENİN HEDEFLERİ

 

1. Öğretmenler için ICF felsefesi, kodlama ve somut uygulamadan oluşan üç modüllü özel ICF ile ilgili eğitim materyalleri hazırlanması
2. Ebeveynlerin, okulda ekibin bir üyesi olarak ekibe tam katılım sağlayabilmeleri amacıyla “AİLE DOSTU” versiyonu ile oldukça teknik olan ICF dilini kolay anlaşılır bir dile çeviren bir rehberin hazırlanması
3. Gelişimsel farklılıkları olan öğrencilerin güçlü yönlerini ve destek ihtiyaçlarını ICF temelli değerlendirme araçları ile KENDİLERİNİN değerlendirebilmelerinin sağlanması
4. Rehber öğretmenler için seçilen psikolojik testlerin test sonuçlarının ICF diline çevrilmesi sağlanması

 

PROJE SÜRESİ

 

1 Eylül 2018 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 4 ülke ve 10 ortağın bir arada yürüteceği çalışmaların sonucunda eğitim modülleri oluşturulacak, aile, uzman ve çocuklarla paylaşılacaktır.

 

PROJE ORTAKLARI

 

Proje Avusturya koordinatörlüğünde, Almanya, Türkiye ve Makedonya'dan on ortak ile yürütülmektedir.

 

PROJE SİTESİ

 

Lütfen materyalleri görmek, ICF'i öğrenmek ve proje detayı için ICF-School sayfasını ziyaret edin.

 

*Bu proje, Avrupa Komisyonunun desteği ile sürdürülmektedir. Bu sunum yalnızca yazarın görüşünü yansıtmaktadır ve Komisyon bunun herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir. (Proje numarası 2018-1-AT01-KA201_039199)