MEB'in Ayrımcı Uygulamasına Karşı Çıkıyoruz! - Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin Kolaylaştırıcı Kişi Uygulaması | Türkiye Down Sendromu Derneği

MEB'in Ayrımcı Uygulamasına Karşı Çıkıyoruz! - Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin Kolaylaştırıcı Kişi Uygulaması

Eğitimde Eşit Haklar Platformu


Eğitimde Eşit Haklar Platformu özel gereksinimli pek çok çocuğun eğitim ortamlarında ihtiyaç duyduğu kolaylaştırıcı kişi (gölge öğretmen) desteğinden faydalanabilmesi için sivil toplum örgütleri, onlarca sivil toplum örgütünü temsil eden iki ağ, bir konfederasyon, iki federasyondan oluşan 47 kurumun bir araya gelmesi sonucunda oluşmuştur. Öncelikli hedefi Milli Eğitim Bakanlığının kolaylaştırıcı kişi girişiminin verimli, eşitlik ilkesine uygun, uygulanabilir bir hale dönüşmesini sağlamaktır.

Platform hakkında daha fazla bilgi için web sitesi: www.egitimdeesithaklar.org