Küçük Adımlar Programı | Türkiye Down Sendromu Derneği

Küçük Adımlar Programı

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Zihinsel Engellilere Destek Derneği'nin Türkiye'ye 1993 yılında getirdiği ve üniversitelerle işbirliği içinde uygulaması yapılan bir programdır. Program, gelişimsel geriliği olan çocukların anne babaları için hazırlanmış bir erken eğitim programıdır. 8 kitaptan oluşan bir eğitim setidir. Her kitap farklı bir konuyu içermektedir. Program 5 temel gelişim alanına odaklanmaktadır. (Büyük Kas Becerileri, Küçük Kas Becerileri, İletişim Becerileri, Alıcı Dil Becerileri, Kişisel ve Toplumsal Beceriler). Programdaki beceriler 0-6 yaş aralığında olan becerilerden oluşmaktadır.

EV MERKEZLİ KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN EĞİTİM PROGRAMI NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Küçük Adımlar Erken eğitim programının en yaygın uygulamalarından birisi ev merkezli uygulamadır. Bu uygulamada aileler ve çocukları evlerinde destek almaktadır. Programa dahil olan aileler program öncesi  kısa bir değerlendirmeye tabi tutulmakta ve Küçük Adımlar Erken Eğitim programının gelişim becerilerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaktadır.

Ev Merkezli Küçük Adımlar Uygulaması, Üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşmektedir. Üniversitelerin özel eğitim, okul öncesi öğretmenli, çocuk gelişimi, psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencileri projede gönüllü çalışmaktadır.

A. PROGRAM ÖNCESİ HAZIRLIK:

Uygulamada yer alan bölümlerin program sorumluları, program öncesinde ailelerle toplantılar düzenlemektedir. Program başlamadan önce ailelerden Küçük Adımlar Erken Eğitim Programının kitaplarını temin etmeleri istenmektedir. Toplantılarda program tanıtılmakta ve uygulama kuralları anlatılmaktadır. Ayrıca bu toplantılarda ailelerle değerlendirme yapma, öğretim programı hazırlama, kayıt tutma, çocukların davranış problemleri ile baş etme konuları ile ilgili bilgiler verilmektedir.

B. PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ:

Aile eğitimleri tamamlandıktan sonra aile rehberleri (gönüllü öğrenciler), aileleri, haftada bir defa evlerinde ziyaret etmekte ve uygulamalarını ortalama dört ay sürdürmektedir. Bu süre zarfında projede çalışan öğretim üyeleri gönüllü öğrencilere uygulamaya ilişkin geri bildirim vererek rehberlik yapmaktadırlar. Uygulama sürecince aileler de öğretim üyelerine istedikleri zaman ulaşabilmekte ve çocukları ile ilgili soruları kendilerine sorabilmektedir.

C. PROGRAM SONU DEĞERLENDİRMELERİ:

Uygulama tamamlandıktan sonra ailelerle birebir görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde ailelerin ve çocukların gösterdikleri gelişmeler program sorumluları tarafından değerlendirilmektedir.

PROGRAMA NASIL KATILIRSINIZ?

Ev Merkezli Uygulama için Nasıl Başvuru Yapılır:  Kayıt için 0212 466 43 33 ve 0549 466 43 52 aranarak kayıt yapılacaktır. Programa kayıt yaptıran ailelere yetkililer tarafından dönüş yapılacaktır.

KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN EĞİTİM PROGRAMININ KURUM MERKEZLİ UYGULAMASI

Küçük adımlar erken eğitim programı ev merkezli bir uygulamadır. Çocuğun evinde ailesiyle birlikte uygulamalar yapılarak ailenin çocuğuna beceri kazandırması hedeflenir. Evde hizmet vermeye uygun şartlar olmadığında her ailenin evine gidecek bir aile rehberi sağlanamadığında- program, asıl amaca sadık kalınarak bir merkezde de uygulanabilir. Bu uygulamada da amaç yine ailenin program sonunda bağımsız olması, yani küçük adımlar programını uygulamada bir uzmana gereksinim duymamasıdır.

A. PROGRAM ÖNCESİ HAZIRLIK:

Program başlamadan önce ailelerden Küçük Adımlar Erken Eğitim Programının kitaplarını temin etmeleri istenmektedir. Programa dahil olan ailenin çocuğuyla birlikte derneğimizin merkezine gelmesi ve eğitimlere katılması sağlanır. Dernek merkezine gelen aile derneğin uzmanı tarafından küçük adımlar programı ile ilgili bilgilendirilir. Aileye çocuğuyla ilgili değerlendirme yapma, öğretim programı hazırlama, kayıt tutma, davranış problemleri ile baş etme konuları ile ilgili bilgiler verilmektedir.

B. PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ:

Aile, haftada bir günü dernek merkezine gelerek uzman eşliğinde 8 hafta süren uygulamayı yürütür. Uygulama sürecince uzman aileye çocuğuyla birlikte çalışırken geri bildirim vererek becerilerini geliştirir.

C. PROGRAM SONU DEĞERLENDİRMELERİ:

Uygulama tamamlandıktan 1 ay sonra aileler kontrol görüşmesine çağrılır. Bu görüşmelerde ailelerin ve çocukların gösterdikleri gelişmeler uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir.

PROGRAMA NASIL KATILIRSINIZ?

Türkiye Down Sendromu Derneği, 0216 456 31 34 numralı telefondan aranarak kayıt yaptırılabilir.