1976 yılında "Selanik Aristotelion Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden" mezun oldu.
1976 yılında "İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı"na girdi.
1981 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.
1984 yılından itibaren Hematoloji ile ilgilenmeye başlayan Dr. Ömer Devecioğlu 1987 yılında Doçentliğe, 1995 yılında Profesörlüğe yükseltildi.
2000 yılından beri İ.Ü. İ.T.F. Çocuk Hematoloji / Onkoloji Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.
Özel ilgi alanları arasında kanama bozuklukları, tromboz, lösemiler ve histiosit hastalıkları olan Dr. Ömer Devecioğlu' nun 3 kitabı, 350'nin üzerinde yerli ve yabancı yayını bulunmaktadır.
İyi derecede İngilizce ve Yunanca bilmektedir.
Çocuk sağlığı ve hematoloji konusunda 15 civarında derneğin üyesi olan Dr.Ömer Devecioğlu, halen İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanıdır.