Prof. Dr. Atilla Cavkaytar lisans öğrenimini 1987 yılında Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü’nde tamamlamıştır. Cavkaytar, 1990 yılında yüksek lisans eğitimini Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Öğrencilerinin İş Eğitimine Yönelik tutumları” başlıklı teziyle Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim programında tamamlanıştır. Cavkaytar, doktora eğitimini “Zihin Engellilere Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi” adlı teziyle Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalında tamamlamıştır.

Cavkaytar lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1988-1992 yılları arasında zihin yetersizliği olan bireyler için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan Ankara Eğitilebilir Çocuklar İş Okulunda öğretmen olarak çalışmıştır. Cavkaytar, 1992 yılında araştırma görevlisi olarak Anadolu Üniversitesinde göreve başlamıştır. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanan Cavkaytar, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör unvanını almıştır. Cavkaytar öğretim üyeliği süresince 6 yıl Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 6 yıl Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı, 3 yıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 3 yıl Anadolu Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi Müdürlüğü yapmıştır. Cavkaytar 2016-2020 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukların Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM) Müdürlüğünü yapmıştır .

Cavkaytar’ın özgeçmişi incelendiğinde akademik yaşamı boyunca 10 doktora tezi, 14 Yüksek Lisans tezi yöneterek tamamlamıştır. Cavkaytar’ın otuzun üzerinde projede danışmanlık, yürütücülük, araştırmacılık görevleri yaptığı görülmektedir.  Cavkaytar’ın 15’i SSCI tarafından indexlenen dergilerde olmak üzere 46 makalesi; uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş 79 bildirisi bulunmaktadır. Cavkaytar’ın Dünyada tanınmış uluslararası bir yayınevi olan ABC-CLIO yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap bölümü bulunmaktadır. Bunun yanısıra üç kitabı, 40 kitap bölümü; biri Açık Öğretim Fakültesi, üçü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, beşi Milli Eğitim Bakanlığı, üçü ülkemizdeki tanınmış bir yayınevi tarafından basılmış olan oniki kitapta editörlüğü bulunmaktadır. Cavkaytar, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ile belediyeler, sivil toplum kuruluşları kapsamında toplam otuzun üzerinde projede yürütücülük, araştırmacılık, danışmanlık görevlerini üstlenmiştir. Bu projelerden dördü TUBİTAK, dördü Avrupa Birliği, diğerleri BAP ve diğer kamu kuruluşları tarafından desteklenen projelerdir. Cavkaytar halen bir Avrupa Birliği Erasmus + projesinde yürütücü (Employment for Independent Life), bir de Bilecik-Eskişehir-Bursa-Kütahya (BEBKA) Kalkınma Ajansı SOGEP projesinde (Sosyal Kooperatifimizle Çalışma Yaşamındayız) eş yürütücüdür.

Cavkaytar, üniversitedeki projelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Ulakbim, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İŞKUR gibi kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinde danışman ve yürütücü olarak görev yapmıştır. Cavkaytar halen TUBİTAK BİDEP Bilim İnsanı Destekleme Programları Danışma Kurulu üyeliği, AAIDD Danışma Kurulu Üyeliği (AAIDD T&C Manual (12th Edition) Advisory Committee Member), Türkiye Down Sendromu Derneği Bilim Kurulu Üyeliği, Disleksi Derneği Bilim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Cavkaytar yaptığı bilimsel çalışmaları nedeniyle 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ödülüne, zihin yetersizliği olan bireylere yönelik çalışmaları nedeniyle 2017 yılında Türkiye Halk Sağlığı Derneği tarafından verilen Onur Ödülüne, layık bulunmuştur. Cavkaytar, farklı eğitim kurumlarında özel eğitim uygulamaları, zihin yetersizliği ve otizmi olan bireyleri bağımsız yaşama hazırlama, yetişkinlik dönemi, mesleki eğitim ve istihdam konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Atilla Cavkaytar halen Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.


MAKALELER

- Effectiveness of Teaching Cafe´ Waitering to Adults withIntellectual Disability through Audio-Visual Technologies

Yazarlar: CAVKAYTAR ATİLLA,ACUNGİL AHMET TURAN,TOMRİS GÖZDE
Yayın Yeri: Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2017
Cilt: 52 Sayı: 1 Sayfa : 77 - 90

Ailelerin zıhın yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleriyle ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik ölçme aracının geliştirilmesi

Yazarlar: CAVKAYTAR ATİLLA,ADIGÜZEL OKTAY CEM,CEYHAN ESRA
Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
Cilt: 16 Sayı: 60 Sayfa : 46 - 59
Link: http://dergipark.gov.tr/esosder

Developing Technology Supported Instructional Activities in a Class of Middle School Students with Intellectual Disability

Yazarlar: SOLA ÖZGÜÇ CANAN,CAVKAYTAR ATİLLA
Yayın Yeri: Education and Science, 2016
Cilt: 41 Sayı: 188 Sayfa : 197 - 226
Link: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/6691/2515

Effectiveness of a Sexual Education Program for Mothers of Young Adults with Intellectual Disabilities on Mothers Attitudes Toward Sexual Education and the Perception of Social Support

Yazar(lar): YILDIZ GİZEM,CAVKAYTAR ATİLLA
Yayın Yeri: Sexuality and Disability, 2016
Link: http://link.springer.com/10.1007/s11195-016-9465-5