Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim alanında şu anda Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, Türkiye’nin alanında ilk ve tek olan Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün 6 yıldır müdürlüğünü yürütmektedir. Dr. Diken lisansını sınıf öğretmenliği, yüksek lisansını özel eğitim alanında Abant izzet Baysal Üniversitesi’nden ve doktorasını ise Erken Müdahale /Erken Çocuklukta Özel Eğitim alanında Arizona State Üniversitesi (ASU)’nden almış, doktora çalışması sırasında 4 yıl erken müdahale uzmanı olarak ASU’da erken müdahale kliniğinde doğal öğretim uygulamalarında bulunmuştur. Dr. Diken 2004 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör ünvanlarını almıştır.Dr. Diken Türkiye’de ilk ve tek olan Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans programını başlatmış, yine alanında ilk ve tek olan erişimi ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergi olan International Journal of Early Childhood Special Education (www.int-jecse.net) ESCI de indeksli dergiyi başlatmış, Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)’i kurmuştur. Dr. Diken Dünya’nın en kapsamlı birliği olan Uluslararası Erken Müdahale Birliği (International Society on Early Intervention)’nin yürütme kurulu üyesidir. Dr. Diken 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bilim İnsanı ödülünü ve 2017 yılında doktora öğrencisi ile birlikte hazırladığı DÖDEM Programı (www.down-dodem.com) ile eğitim alanında Türkiye Bilişim Ödülünü almış, çok sayıda uluslararası ve ulusal projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr. Diken’in 50’den fazla uluslararası indekslerde taranan makalesi, 150’den fazla uluslararası/ulusal bildirisi, 30’dan fazla kitap yazarlığı/editörlüğü bulunmaktadır. Dr. Diken erken müdahale alanında çalışmalarını yürütmekte, doğal öğretime yönelik çocuk ve ebeveynler ile uygulamalarına devam etmektedir.

www.ibrahimhalildiken.com

Eğitim

- Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Bolu, TÜRKİYE, 1994

- Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Özel Eğitim (Zihin Engelliler), Bolu, TÜRKİYE, 1998

- Doktora: Arizona Eyalet Üniversitesi (Arizona State University-ASU), Özel Eğitim (Erken Müdahale/Erken Çocuklukta Özel Eğitim), Tempe, Arizona, ABD, 2004


Akademik Ünvanlar 

- Yrd. Doçent: Özel Eğitim, 25/10/2004

- Doçent: Özel Eğitim, 07/01/2008

- Profesör: Özel Eğitim, 28/05/2013


Başlıca Görevler

- Özel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anadolu Üniversitesi, 15/07/2006 - 30/03/2010

- Müdür, Akademik Gelişim Birimi, Anadolu Üniversitesi, 15/03/2010 - 15/03/2013

- Müdür, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, 23/01/2014- Devam ediyor.

-Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı - 2019 - Devam ediyor.


Diğer Faaliyetler

- Tezli Yüksek Lisans Programı Kurucusu ve Başkanlığı

- Erken Çocuklukta Özel Eğitim- Tezli Yüksek Lisans Program Başkanlığı: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

- Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı: 1. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu-GEYESE2015 (Nisan-2015) 

- Kongre Düzenleme Kurulu Eş Başkanı: Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi-UDEMKO2016 (Nisan2016)

- Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı: International Congress on Early Childhood Intervention-ICECI2014/UDEMKO2014 (Nisan2014)

- Kongre Düzenleme Kurulu Eş Başkanı: Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi-UDEMKO2012 (Şubat2014)

- Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı: Uluslararası Erken Çocuklukta Özel Eğitim Sempozyumu (Eylül2009)

- Kongre Düzenleme Kurulu Eş Başkanı: 2. Uluslararası Özel Eğiitm Kongresi (Nisan2008)

- Kurucu ve Baş Editör: Internation Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE; www.int-jecse.net)

- Hakem: Infants and Young Children (2014- Devam ediyor)

- Hakem: Journal of Autism and Developmental Disabilities (2013- Devam ediyor)

- Hakem: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (2010- Devam ediyor)

- Hakem: Eğitim Araştırmaları Dergisi-EJER (2003- Devam Eediyor)

- Hakem: İlköğretim online (2003-Devam ediyor)

- Hakem: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2006-Devam ediyor)

- Hakem: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2006-Devam ediyor)

- Hakem: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (2006-Devam ediyor)


Ödüller/Burslar 

1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1416 sayılı kanun gereğince eğitim fakültelerinin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere sunduğu yurtdışı lisansüstü eğitim bursunu (ABD’de Doktora Bursu) Yüksek Öğretim Kurumu’nun yapmış olduğu Lisansüstü Eğitim Sınavını (Sınava girebilmek için gerekli olan lisans not ortalaması ve yaş şartlarını karşılayarak) geçerek kazanmıştır. 


Üyelikler

- Yürütme Kurulu Üyesi: Uluslararası Erken Müdahale Derneği (International Society on Early Intervention-ISEI; https://depts.washington.edu/isei/)

- Kurucu/Başkan: Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği-EÇOMDER (www.ecomder.org)

- Üye: Türkiye Özel Eğitimciler Derneği-ÖZDER

- Üye: Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma ve Destekleme Derneği


Makaleler

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Aksoy, V. & Diken, I. H. (2017). Identification of Psychometric Characteristics of Sample of Vocal Behaviour and Interaction Assessment Record Form. International Journal of Early Childhood Special Education, 8(2), 165-183.(Uluslararası Hakemli Dergi/ERA/ULAKBİM/SCOPUS)
 • Diken, I. H., Rakap, S., Diken, O., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early Childhood Inclusion in Turkey. Infants and Young Children, 29(3), 231-238. (SSCI)
 • Çelik, S., Diken, İ.H, Çolak, A., Arıkan, A., Bozkurt, F. & Tomris, G. (2016). The Effectiveness of Preschool Version of First Step to Success Early Intervention Program intended for Preventing Antisocial Behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(2), 511-535. (SSCI)
 • Çolak, A., Tomris, G., Diken, İ.H., Arıkan, A., Aksoy, F., & Çelik, S. (2015). Views of Teachers, Parents, and Counselors toward the Preschool Version of First Step to Success Early Intervention Program (FSS-PSV) in Preventing Antisocial Behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 691-708. (SSCI)
 • Melekoglu, M., Diken, I. H., Celik, S. & Tomris, G. (2014). Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programının Etkililiği ile İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi (A Review of the First Step to Success Early Education Program on Preventing Antisocial Behaviors). International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 6(1), 55-79. (Uluslararası Hakemli Dergi/ERA/ULAKBİM/SCOPUS)
 • Alev, G., Diken, İ. H., Ardıç, A., Diken, Ö., Şekercioğlu, G., & Gilliam, J. (2014). Adaptation and Examining Psychometrical Properties of Pragmatic Language Skills Inventory (PLSI) in Turkey (Pragmatik Dil Becerileri Envanteri’nin Türkiye Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi). Elementary Education Online, 13(1), 258-273. (Uluslararası Hakemli Dergi/ERA/ULAKBİM/SCOPUS)
 • Özdemir, O., Diken, İ. H., Diken, Ö., & Şekercioğlu, G. (2013). Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Pilot Uygulama Sonuçları (Reliability and Validity of Modified Turkish Version of Autism Behavior Checklist (ABC): Results of Pilot Study). International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 168-186. (Uluslararası Hakemli Dergi/ERA/ULAKBİM/SCOPUS)
 • Karaaslan, O., Diken, I. H., & Mahoney, G. (2013). A randomized control study of Responsive Teaching with young Turkish children and their mothers. Topics in Early Childhood Special Education (TECSE), 33, 18-27. (SSCI)
 • Diken, I. H., Bayhan, P., Turan, F., Sipal, R.F., Sucuoglu, B., Ceber-Bakkaloglu, H., Kerem-Gunel, M., and Kaya-Kara, O. (2012). Early Childhood Intervention and Early Childhood Special Education in Turkey within the Scope of the Developmental System Approach (DSA). Infants and Young Children, 25(4), 346-353.(SSCI)
 • Diken, I. H., Ardic, A., Diken, O, & Gilliam, J. E. (2012). Exploring validity and reliability of Turkish Version of Gilliam Autism Rating Scale-2. Education and Science, 37(166), 318-328.(SSCI)
 • Diken, I. H., Gilliam, J. E., Ardic, A.,Diken, O. & Sweeney, D. (2012). Validity and Reliability of Turkish Version of Gilliam Autism Rating Scale-2: Results of Preliminary Study. International Journal of Special Education, 27(2), 207-215. (EI-EDUCATION INDEX)
 • Acar, Ç. & Diken, I. H. (2012). Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklara Video Model Öğretim Uygulamalarıyla Yapılan Çalışmaların İncelenmesi (Reviewing Instructional Studies Realized with Video Modeling to Children with Autism). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(4), 2731-2735. (SSCI)
 • Diken, I. H. (2012). Exploring Interactional Behaviors of Turkish Mothers and Their Children with Special Needs: Implications for Early Intervention. Education and Science, 37(163), 283-296. (SSCI)
 • Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, E. S., Bozkurt, F., & Kurtyılmaz, Y. (2011). Effectiveness of the Turkish Version of "First Step to Success Program" in Preventing Antisocial Behaviors. Education and Science, 36(161), 145-158. (SSCI)
 • Karaaslan, O., Diken, I. H., & Mahoney, G. (2011). The Effectiveness of the Responsive Teaching Parent Mediated Developmental Intervention Program in Turkey: A Pilot Study. International Journal of Disability, Development and Education, 58(4), 359-372. (SSCI)
 • Cuhadar, S. & Diken, I. H. (2011). Effectiveness of instruction performed through activity schedules on leisure skills of children with autism. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(3), 386-398.(SSCI)
 • Er-Sabuncuoglu, M. & Diken, I. H. (2010). Early Childhood Intervention in Turkey: Current situation, challenges and suggestions. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(2), 149-160. (Uluslararası Hakili Dergi/ERA/ULAKBİM/SCOPUS)
 • Unlu, E., & Diken, I. H. (2010). A review of studies conducted on imitation skills of children with autism. Special Education, 1(22), 202-215. (Uluslararası Hakemli Dergi)
 • Diken, I. H, Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F., ve Kurtyilmaz, Y. (2010). First Step to Success; a school/home intervention program for preventing probli behaviors in young children: Examining the effectiveness and social validity in Turkey. Emotional and Behavioral Difficulties, 15(3), 207-221. (British Education Index/ERA/SCOPUS)
 • Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2009).Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 8(3), 709-719. (Uluslararası Hakemli Dergi/ERA/ULAKBİM/SCOPUS)
 • Diken, I. H. (2009). Turkish mothers’ self-efficacy beliefs and styles of interactions with their children with language delays. Early Child Development and Care, 179(4), 425-436. (EI-EDUCATION INDEX; ERIC/ERA/SCOPUS)
 • Gul S. O., & Diken, I. H. (2009). A review of master and doctoral dissertations in the field of early childhood special education in Turkey. International Journal of Early Childhood Special Education, 1(1),46-78. (Uluslararası Hakemli Dergi/ERA/ULAKBİM/SCOPUS)
 • Diken, I. H., & Diken, O. (2008). Turkish mothers' verbal interaction practices and self-efficacy beliefs regarding their children with expressive language delays. International Journal of Special Education, 23(3), 110-117. (EI-EDUCATION INDEX)
 • Diken, I. H. (2006). Preservice teachers’ efficacy and opinions toward inclusion of students with mental retardation. Eurosian Journal of Educational Research, 23, 72-81. (ERIC/ULAKBİM)
 • Diken, I. H. (2006). Challenging behavior in young children: Understanding, preventing, and responding effectively (Book Review), Beyond Behavior, 16(1), 33-36. (Uluslararası Hakemli Dergi)
 • Diken, I. H. (2006).Turkish mothers’ interpretations of the disability of their children with mental retardation. International Journal of Special Education, 21 (2), 8-18. (EI-EDUCATION INDEX)
 • Diken, I. H. (2006). An overview of parental perceptions in cross-cultural groups on disability. Childhood Education, 82(4), 236-240. (ERIC)
 • Diken, I. H. & Rutherford, R. (2005). First Step to Success early intervention program: A study of effectiveness with Native-American children. Education and Treatment of Children, 28(4), 444-465. (SSCI)
 • Diken, İ. H. (2004). Öğretmen Yeterlik Ölçeği: Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 16, 102-112. (ERIC/ULAKBİM)
 • DiGangi, S. A., Jannasch-Pennel, A., Kiley, K. M., Stafford, M. E., & Diken, İ.H. (2002). The Eruditio Project: Evaluation of an internet training program for classroom teachers. The Turkish Online Journal of Distance Education, 3(3), 1-14. (SSCI)
 • Jannasch-Pennel, A., DiGangi, S.A., Pukys, K., & Diken, İ. H. (2002). The Arizona Behavioral Initiative (ABI): Learner centered education targeted at achieving disciplined school environments. The Turkish Online Journal in Elementary Education, 1(2), 48-51.(Uluslararası Hakemli Dergi/ERA/ULAKBİM/SCOPUS)


ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Yüksel, K., Diken, İ.H., Aksoy, V. & Karaaslan, Ö (2012). Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları (School Counselor Candidates’ Perception of Self-Efficacy Regarding Psychological Counseling in Special Education), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 135-146.(ULAKBİM)
 • Eliçin, Ö., & Diken, İ. H. (2011). Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi (Reviewing graduate studies (master thesis and doctoral dissertations) regarding pervasive developmental disorders carried out between 1990-2011 in Turkey). Özel Eğitim Dergisi, 12(2),17-44. (ULAKBİM)
 • Özbey, F. ve Diken, İ. H. (2010). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin İş - Meslek Eğitimi ve İstihdamlarına Yönelik Türkiye’de Yapılan Araştırmaların Gözden Geçirilmesi (A Descriptive Review of Studies Conducted on Vocational Training and Employment of Individuals with Intellectual Disabilities in Turkey). Özel Eğitim Dergisi, 11(2), 19-42.(ULAKBİM)
 • Toper-Korkmaz, Ö. ve Diken, İ. H. (2010). Stereotipik Davranışların Azaltılmasında Kullanılan Yöntemlerin Etkililiği: Betimsel ve Meta Analizi (Effectiveness of the approaches used in reducing the stereotypical behaviors: A descriptive meta-analysis). Özel Eğitim Dergisi, 11(2), 1-12. (ULAKBİM)
 • Özak, H. ve Diken, İ. H. (2010). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin işlevsel akademik becerilerine ilişkin Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin gözden geçirilmesi (Reviewing master thesis and doctoral dissertations on functional academic skills of students with intellectual disabilities in Turkey). Özel Eğitim Dergisi, 11(1), 43-58. (ULAKBİM)
 • Sönmez, M., & Diken, İ. H. (2010). Problem davranışların azaltılmasında işlevsel iletişim öğretiminin etkililiği: Betimsel ve meta-analiz çalışması (Effectiveness of functional communication training on reducing problem behaviors: A descriptive and meta-analysis study. Özel Eğitim Dergisi, 11(1), 1-16.(ULAKBİM)
 • Diken, Ö., Topbaş, S. ve Diken, İ. H. (2009). Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ) ile Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Özel Eğitim Dergisi, 10(2), 41-60.(ULAKBİM)
 • Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2009). Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (School Counselors’ Self-Efficacy Scale regarding Special Education (SCSSSE): Validity and Reliability Results). Özel Eğitim Dergisi, 10(1), 29-37. (ULAKBİM)
 • Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2009). Ebeveyn öz yeterlik algıları ile gelişimi risk altında olan çocukların gelişimleri arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalara bir bakış (A narrative literature review of studies on relationship between the parental self-efficacy levels and development of young children). Özel Eğitim Dergisi, 10(1), 59-68. (ULAKBİM)
 • Sola, C. & Diken, İ. H. (2008). Gelişimsel gerilik riski altındaki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı çocuğa sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 9(2), 21-39. (ULAKBİM)
 • Maviş, İ., Dogramaci, O., & Diken, İ. H. (2005). Birincil bakıcıların felçli ve afazili felçli bireylerin sözel olmayan davranışlarına ilişkin görüşleri. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 11(3), 97-106. (ULAKBİM)
 • Gomez, R., & Diken, İ. H. (2003). Early Childhood Education and Special Education: Establishing and Strengthening Common Bonds. Boğaziçi University Journal of Education, 20(1), 1-10. (ULAKBİM)
 • Diken, İ. H., & Sucuoglu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli öğrencilerin kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 25-40. (ULAKBİM)

Konferans Bildirileri 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA ÖZETİ BASILAN BİLDİRİLER

 • Diken, I. H. (2016). Dancing with Rhythm in Parent-Child Interaction. Master Lecture presented at the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden. 
 • Diken, I. H. & Kaymak, A. (2016). Interactional Behaviors of Parents of Children with Developmental Disability and Implementation of the Responsive Teaching Program in Turkey. Oral presentation at the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden. 
 • Melekoglu, M. & Diken, I. H. (2016). A School-Wide Teacher Training Program on Positive Behavioral Supports in Early Childhood in Turkey. Oral presentation at the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden. 
 • Oz, H., Cevher, Z., & Diken, I.H. (2016). Suggested Screening and Diagnostic Tools for Autism Spectrum Disorder. Poster presentation at the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden. 
 • Cavusoglu, T., Ceren Tutuk, H., & Diken, I.H. (2016). A Literature Review on the Co-Occurrence of Hearing Impairment and Autism Spectrum Disorder. Master Lecture presented at the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden. 
 • Cevher, Z., Oz, H., & Diken, I. H. (2016). Common Aspects and Related Research on Early Intervention Programs Conatining ABA, Relationship-Based, and Naturalistic Teaching Strategies. Poster presentation at the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden. 
 • Tomris, G., Tuna, D. M., & Diken, I. H. (2016). Transition-Based Early Intervention Group Training for Young Children with Developmental Disabilities in Turkey. Poster presentation at the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden. 
 • Tutuk, H. C., Cavusoglu, T., & Diken, I. H. (2016).A Review of Studies Conducted on "Millieu Teaching". Poster presentation at the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden. 
 • Tuna, D. M., Tomris, G., Diken, I. H., & Günden, U. O. (2016). The Transition Process of Young Children with Down Syndrome From Early Intervention to Preschool in Turkey. Poster presentation at the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), June 8-10, 2016, Stockholm, Sweden. 
 • Diken, I. H. & Kargin, T. (2016). Early Childhood Intervention and the Use of ASQ in Turkey. Poster presented at the 2nd Invitational Symposium of International ASQ Researchers: ASQ AROUND THE WORLD., Brookes Pub. Co., Stockholm, Sweden.
 • Diken, İ. H. (2015, Mayıs). Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale (ETEÇOM) Programı. Çalıştay, Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC 2015), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Mahoney, G., Diken, I. H., Toper Korkmaz, O., Tomris, G., & Celik S. (2014). Promoting children’s engagement and assimilative learning through the use of Responsive Teaching. Workshop presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Mahoney, G., Diken, I. H., Toper Korkmaz, O., Tomris, G., & Celik S. (2014). Promoting children’s engagement and assimilative learning through the use of Responsive Teaching. Workshop presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Lori, R., Innocenti, M., Diken, I. H., Bayoglu, B., & Celik S. (2014). Providing services in the home: A focus on parent-child relationships and practitioner behavior. Workshop presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Diken, I. H., Vuran, S., Yanardag, M., Diken, O., Kurkcuoglu, B., Bozkurt, F., Tosun, Y., Unlu, E., Celik S., & Tomris, G. (2014). Anadolu Developmental Support Program. Oral presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Diken, I. H., Vuran, S., Yanardag, M., Diken, O., Kurkcuoglu, B., Bozkurt, F., Tosun, Y., Unlu, E., Celik S., & Tomris, G. (2014). Anadolu Developmental Support Program. Oral presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Diken, İ. H. (2015, Mayıs). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV). Çalıştay, Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC 2015), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Melekoglu, M. & Diken, I. H. (2014). School-Wide Positive Behavioral Supports in Early Childhood. Oral presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Diken, I. H., Yanardag, M., & Diken, O. (2014). The electronic application of the ICF-CY as a planning and documenting system in the course of the EU project. Poster presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Guven, D., Aksoy, V., & Diken, I.H. (2014). Social Skill Teaching Interventions for Preschool Children with Autism Spectrum Disorders. Poster presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Bozkurt, S.S., Celik, S., Tomris, G. & Diken, I.H. (2014). A Review of Literature Related to the Use of Milieu Teaching on Children with Developmental Disabilities in Early Childhood. Poster presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Celik, S., Bozkurt, S.S., Tomris, G. & Diken, I.H. (2014). Qualitative Father Involvement in Education of Children with Autism Spectrum Disorder in Early Childhood. Poster presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Gonen, A., Diken, I.H., Yikmis, A., & Ardic, A. (2014). The Relationship Between Autism Spectrum Disorder and the Depression Levels of the Parents of Individuals with Autism Spectrum Disorder. Poster presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention 2014 (ICECI2014), April 3-6, 2014, Antalya, Turkey. 
 • Diken, I. H. (2014, October). Implementation of the Responsive Teaching (RT) Early Interven)on Program in Turkey. Poster presentation at DEC2014 Conference, St. Louis, MI, USA.
 • Diken, İ. H. (Aralık, 2013). “Cerebral Palsy” ve Erken Çocuklukta Müdahale: İlişki Temelli Yaklaşımlar ve Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı. 4. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi'nde sözlü bildiri, Sabancı Center, 6-7 Aralık 2013, İstanbul.
 • Toper Korkmaz, O., & Diken, I. H. (2013, July). Effectiveness of Responsive Teaching for children with Autism and their mothers in a small group arrangement. Poster presentation at Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia.
 • Unlu E., Vuran, S., & Diken, I. H. (2013, July). Case Study: Training a mother of child with Autism on how to provide Discrete Trial Teaching. Poster presentation at Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia.
 • Bilgic,E., & Diken, I. H. (2013, July). Competencies and perceptions of early childhood inclusive classroom teachers in Turkey. Poster presentation at Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia.
 • Diken, I. H. (2013, July). What predicts academic competence in young Turkish children at-risk for antisocial behavior: Problem behaviors or social skills. Oral presentation at Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia.
 • Akkose, M. C., Diken, I. H., & Ardic, A. (2013, July). Qualitative research on the needs of families of children with Cerebral Palsy. Oral presentation at Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia.
 • Aksoy, V.,Diken, I. H., Sekercioglu, G., Diken, O., Ardic, A., & Tuncel, A. (2013, July). Turkish Version of the Autism Screening Instrument for Educational Planning (ASIEP-3). Poster presentation at Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia.
 • Ozdemir, O., Diken, I. H., Sekercioglu, G., & Diken, O. (2013, July). Pilot study of the Turkish Version of the Autism Behavior Checklist. Oral presentation at Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia
 • Cuhadar, S. & Diken, I. H. (2012, September). Effectiveness of instruction performed through activity schedules on leisure skills of children with Autism. Poster presented at 1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference 2012, Braga, Portugal.
 • Acar, C. & Diken, I. H. (2012, September). Reviewing instructional studies realized with video modeling to children with Autism. Poster presented at 1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference 2012, Braga, Portugal.
 • Diken, I. H., Arikan, A., Colak, A., Bozkurt, F., Celik, S., Tomris, G. (2012, September). First Step to Success Early Intervention Program -Preschool Version: Implementation in Turkey and Qualitative Results. Poster presented at 1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference 2012, Braga, Portugal.
 • Ardic, A. & Diken, I. H. (2012, September). Review of studies carried out on LEAP program for preschool children with disabilities and thier families. Poster presented at 1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference 2012, Braga, Portugal.
 • Toper Korkmaz, O. & Diken, I. H. (2012, February). Temel Tepki Öğretimi ile Gerçekleştirilen Araştırmaların Gözden Geçirilmesi: Betimsel Analiz Çalışması (Reviewing studies carried out with Pivotal Response Treatment: A Descriptive Analyses). Poster presented at with International Participation 1st National Interdisciplinary Early Childhood Intervention Congress, Antalya, Turkey.
 • Diken, I. H., Arikan, A., Colak, A., Bozkurt, F., Celik, S., Tomris, G. (2012, September). First Step to Success Early Intervention Program -Preschool Version: Implementation in Turkey and Quantitative Results. Paper presented at 1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference 2012, Braga, Portugal.
 • Diken, I. H., Arikan, A., Colak, A., Bozkurt, F., Celik, S., Tomris, G. (2012, February). Başarıyla İlk Adım (BİA) Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonu: Türkiye Uygulaması (First Step to Success Early Intervention Program Preschool Version: Implementation in Turkey). Poster presented at with International Participation 1st National Interdisciplinary Early Childhood Intervention Congress, Antalya, Turkey.
 • Demir, S. & Diken, I. H. (2012, February). Otizm Spektrum Bozukluğu ve Kendini Yönetme Stratejileri: Alanyazına Bir Bakış (Autism Spectrum Disorders and Self-Management Strategies: A Literature Review). Poster presented at with International Participation 1st National Interdisciplinary Early Childhood Intervention Congress, Antalya, Turkey.
 • Diken, I. H. (2012, February). Türkiye’de Erken Müdahaleye Personel Yetiştirme (Personnel Preparation for EI in Turkey). Pannel paper presented at with International Participation 1st National Interdisciplinary Early Childhood Intervention Congress, Antalya, Turkey.
 • Sola, Ozguc C. & Diken, I. H. (2012, February). Methodological Review of Interventions with Augmentative and Alternative Communication (AAC) Devices in the Education of Preschoolers with Disabilities. Poster presented at with International Participation 1st National Interdisciplinary Early Childhood Intervention Congress, Antalya, Turkey.
 • Mahoney, G., Perales, F., & Diken, I. H. (2012, February). Responsive Teaching : Parent Mediated Developmental Intervention. Workshop designed at with International Participation 1st National Interdisciplinary Early Childhood Intervention Congress, Antalya, Turkey.
 • Orhan, M. & Diken, İ. H. (2011, November). Problem Behaviors, Social Skills of Students and Opinions of Teachers on Inclusion. Poster presented at DEC’s 27th. Annual International Confrenece on Young Children with Special Needs and Their Families. November, 17-19, National Harbor, Maryland, USA
 • Unlu, E. & Diken, I. H. (2011, May). Studies on imitation skills of children with Autism Spectrum Disorders. Poster presented at the Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA.
 • Diken, O., Topbas, S., & Diken, I. H. (2011, May). Validity and Reliability of Turkish Versions of Maternal Behavior Rating Scale and Child Behavior Rating Scale. Poster presented at the Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA.
 • Diken, I. H.(2011, May). Relationship between Turkish mothers’ styles of interaction and engagement with their young children with special needs. Paper presented at the Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA.
 • Diken, I. H., Olcay Gul, S., & Oncul, N. (2011, May). Research bases of early intervention practices in Turkey. Paper presented at the Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA.
 • Diken, I. H. (2011, April). Yaşam boyu Kaynaşma: Birlikte başaralım (Lifelong inclusion: Lets do it together). Paper presented Inclusion Panel at the 1st Developmental Pediatry Congress with International Participation, Ankara, Turkey.
 • Diken, I. H., Ardic, A., & Diken, O. (2011, April). GILLIAM Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV): Türkiye Standardizasyon Çalışması (GILLIAM Autism Rating Scale-2-Turkish Version: Turkish Standardization Study. Paper presented at the 1st Developmental Pediatry Congress with International Participation, Ankara, Turkey.
 • Diken, İ. H. (2011, March). Aile odaklı erken eğitim programı: Responsive Teaching (Family focused early intervention program: Responsive Teaching). Paper presented at the 2nd International Down Syndrome Seminar, Istanbul, Turkey.
 • Sola, C. & Diken, I. H. (2010, October). Investigating needs of mothers with premature/low birth weight infants in Turkey. Poster presented at Council for Exceptional Children-Division of Early Childhood’s 26th Annual International Conference on Young Children with Special Needs and Their Families in Kansas City, Kansas, USA.
 • Diken, İ.H.,Ünlü, E.& Karaaslan, Ö. (2010). A review of master and doctoral dissertations in the field of autism spectrum disorders and intellectual disabilities in Turkey. EDULEARN 2010. International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, SPAIN., 05/07/2010
 • Karaaslan, O. & Diken, I.H. (2010).Adaptation of Responsive Teaching Early Intervention Program in Turkey, Internetional Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN10), 5th-7th of july 2010, Barcelona, Spain.
 • Karaaslan, O. ve Diken, I.H. (2009). Responsive Teaching Early Intervention Program and Its Implementation in Turkey,International Conference on Primary Education 2009,Hong Kong, 25-27.11.2009
 • Diken, İ. H. (2009, Eylül). Erken Çocuklukta Özel Eğitimde İlişki Temelli Yaklaşımlar. Uluslararası Katılımlı Erken Çocuklukta Özel Eğitim Sempozyumu sözlü bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karaaslan, Ö. ve Diken, İ. H. (2009, Ekim). Etkileşime Dayalı Erken Özel Eğitim Programının (EDEP) Etkililiği. II. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresinde poster bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Diken, İ.H, Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F., ve Kurtyılmaz, Y. (2009, Ekim). Antisosyal Davranışları Erken Önleme: "Başarıya İlk Adım" Erken Eğitim Programı ve Etkililiği. II. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresinde sözlü bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karaaslan, O. & Diken, I. H. (2009, September).Responsive teaching early intervention program: Supporting young children with developmental delays and their parents. Second European Network for Socio-Emotional Competence in Children (ENSEC) Conference, Izmir, TURKEY.
 • Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S.Bozkurt, F. & Kurtyilmaz, Y. (2009, September). First step to success early ntervention program: Supporting young children with emotional and behavioral challenges in Turkey. Second European Network for Socio-Emotional Competence in Children (ENSEC) Conference, Izmir, TURKEY.
 • Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F. & Kurtyilmaz, Y. (2009, June). Prevention of Antisocial Behaviors: First Step to Success Early Intervention Program. Paper presented at the 11th Biennial Conference of IASE-International Association of Special Education, Alicante, SPAIN.
 • Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S. Bozkurt, F., & Kurtyılmaz, Y. (2009, May). First Step to Success Early Intervention Program: A study of effectiveness in Turkey.The First International Congress of Education Research, Çanakkale, TURKEY.
 • Aksoy, V., & Diken. I. H. (April, 2009). School counselors' self-efficacy perceptions regarding special education in Turkey. Poster presented at CEC 2009 Convention and Expo, Seattle, Washington, USA.
 • Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt F., & Kurtyilmaz, Y. (2008, November). The effectiveness of the first step to success early intervention program in Turkey: Resuls of the pilot study. The 32nd Teacher Educators for Children With Behavioral Disorders (TECBD), Tempe, Arizona, USA.
 • Diken, I. H., Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt F., & Kurtyilmaz, Y. (2008, June). First step to success early intervention program and its implementation in Turkey: Resuls of the pilot study. The 2nd International Conference on Special Education, Marmaris, TURKEY.
 • Diken, I. H. (2007, November). “Prevention of Antisocial Behaviors: First Step to Success Early Intervention Program & Its implementation in Turkey”, The 31th Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
 • Dogramaci, O. & Diken, I. H. (2006, June). Turkish mothers' beliefs on language development of their language-delayed children. Poster presented at the 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. (ICPLA), Dubrovnic, Crotia.
 • Diken, I. H. & Dogramaci, O. (2006, June). Turkish mothers’ interactional practices with their language-delayed children. Paper presented at the 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. (ICPLA), Dubrovnic, Crotia.
 • Diken, I. H. & Dogramaci, O. (2006, April). Mothers’ self-efficacy beliefs & Mother-Child interaction: A Turkish Perspective. Council for Exceptional Children Convention Salt Lake City, Utah, USA.
 • Diken, I. H. (2006, April). Are we including?: Crucial issues regarding Inclusion in Turkey. Council for Exceptional Children Convention Salt Lake City, Utah, USA
 • Diken, İ. H. (2005). Examining Preservice Teachers’ Sense of Efficacy and Their Opinions toward Inclusion of Students with Mental Retardation in Turkey. The 5th European Congress Mental Health in Mental Retardation Barcelona, SPAIN
 • Diken, İ. H. (2004, November). First Step to Success Early Intervention Program: A Study of Effectiveness with American-Indian Children. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
 • Diken, İ. H. and Özdemir, S. (2004, November). Panel Chair: Special education and Emotional and Behavioral Disorders: Cross-cultural perspectives. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
 • Diken, İ. H., & Ozokcu, O. (2004, April). Examining Turkish teachers’ sense of efficacy: An international perspective. 2004 American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, San Diego, CA, USA.
 • Diken, İ. H., & Mert, E. (2003, February). Beliefs of Turkish mothers on the disability of their children. The 8th Biennial International Conference on Mental Retardation and Other Developmental Disabilities, Kauai, Hawaii, USA.
 • Diken, İ. H. (2003, June). Early Childhood Education and Early Childhood Special Education in Turkey: Past, present, and future. Early Childhood Institute Conference, Tempe, Arizona, USA.
 • Diken, İ. H. (2003, November). A study of the effectiveness of the First Step to Success Early Intervention Program: Preliminary findings on the play behaviors of Native American children. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
 • Diken, İ. H. (2003, November). Panel Chair: Special education and Emotional and Behavioral Disorders: Cross-cultural perspectives. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
 • Diken, İ. H. (2002, October). Cultural factors and assessment of young children at-risk or with disabilities. American Educational Research Organization (AERO) Conference, Tempe, Arizona, USA.
 • Diken, İ. H., & Bal, A. (2002, November). An examination of self-efficacy of Turkish teachers who work students with Emotional and Behavioral Disorders (Post-Trauma Stress Disorders-PTSD). Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe, Arizona, USA.
 • Lamorey, S., & Diken, İ. H. (2001, April). The role of culture in family adaptation to childhood disability. International Convention of the Council for Exceptional Children (CEC), Kansas City, Missouri, USA.
 • Diken, İ. H. (2001, April). The attitudes of Turkish elementary school teachers toward inclusion of children with mental retardation. International Convention of the Council for Exceptional Children (CEC), Kansas City, Missouri, USA.
 • Gomez, R., & Diken, İ. H. (2001, June). Early childhood education and early childhood special education: Common bonds. International Conference on Special Education, Antalya, Turkey
 • Diken, İ. H. (2001, June). Inquiry on the current topics in early childhood special education/early intervention. International Conference on Special Education, Antalya, Turkey.
 • Diken, İ. H. & Aier, D. (2001, October). Parental beliefs on childhood disability. American Educational Research Organization (AERO) Conference, Tempe, Arizona, USA.
 • Diken, İ. H., & Cifci, I. (2001, November). Identifying problem behaviors of discipline referrals and principals’ perceptions in Turkey. Teacher Educators for Children with Behavior Disabilities (TECBD) National Conference, Tempe-Arizona, USA.


ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Tuna, D. M., & Diken, İ.H. (2016). Sınıfında Özel Gereksinimli Öğrencisi Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Doğal Öğretim Sürecine İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi, Sözlü Sunu, 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 5-8 Ekim 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Diken, İ.H. & Diken, Ö. (2016). Gelişimsel Geriliği / Yetersizliği Olan Çocukların Dil Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Doğal Dil Öğretim Teknikleri, Çalıştay Sunusu, 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 5-8 Ekim 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Diken, İ. H. (2016). Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM). Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan çalıştay, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Diken, İ. H., Tomris, G., & Tuna, M. (2016). Erken Çocuklukta Müdahale: İlişki Temelli Uygulamalar ve ETEÇOM. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan sözlü bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Sucuoğlu, B., Diken, i. H., & Bakkaloğlu, H. (2016). Erken Çocuklukta Müdahale: Kaynaştırma. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan sözlü bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Diken, İ. H., Köse, F., & Er, E., (2016). Türkiye’de Erken Çocuklukta Müdahale Süreci: Neler Yapıyoruz? Neler Yap(a)mıyoruz?. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan sözlü bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Diken, İ. H., Diken, Ö., & Ardıç, A. (2016). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Kursu. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan çalıştay, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Cevher, Z., Yetkin, A. İ, Kurnaz, E., Yanardag, M., & Diken, İ. H. (2016). Özel Eğitim ve Teknoloji Kullanımı: LET'S TRY I©T PROJESİ. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan poster bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Akgün-Giray, D., & Diken, İ. H. (2016). Okul Öncesi Dönemde Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere İlişkin Akran Aracılı Uygulama Araştırmalarının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan poster bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Diken, İ. H., Diken, Ö., Tomris, G., & Tuna, M. (2016). Karşılıklı Öğrenme ile Erken Bütünleştirme (Early Inclusion Through Learning Each Other). Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan poster bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Tuna, M., Tomris, G., & Diken, İ. H. (2016). Okul Öncesi Kaynaştırma Ortamlarında Doğal Öğretim Sürecine İlişkin Yapılan Araştırmaların İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan poster bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Diken, İ. H., & Kaymak, A. (2016). Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Biriminde Yürütülen Erken Müdahale Uygulamaları. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan poster bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Diken, İ. H., Yanardağ, M., Diken, Ö., Kurnaz, E., Öğülmüş, K., & Görgün, B. (2016). Avrupa’da Zihinsel Yetersizlik Alanında Öğretmenlere Yönelik Bütünleştirme Eğitimi: Bir ERASMUS+ Projesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan poster bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Çavuşoğlu, T., Babacan, A., Tutuk, C., & Diken, İ.H. (2016). Hormonlar ve Çocuk. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan poster bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Diken, İ.H., Çuhadar, C., Diken, Ö., Arıkan, A., Ünlü, E., Çelik, S., Tomris, G., Tuna, M. & Sani Bozkurt, S. (2016). Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci: "Doğal Öğretim Projesi" Hazırlık Aşaması. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016) da sunulan poster bildiri, 31 Mart-03 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Diken, İ. H. ve Diken, Ö. (2015). Doğal Dil Öğretimi. Çalıştay, 5. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Diken, İ. H. (2015). Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarla Nitelikli Etkileşim. Sözlü Bildiri, 1. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Diken, İ. H. (2015). “Nitelikli Yetişkin Çocuk Etkileşimi ve Doğal Öğretim”. Çalıştay Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Diken, İ. H. (2014). Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale (ETEÇOM) programı. Çalıştay, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Diken, İ. H. (2014). Evde, Okulda, Parkta, Yemekte, Alışverişte Uyanık İken Her Yerde: “Doğal Öğretim”. Çalıştay, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Diken, İ. H. Ardıç, A., ve Diken, Ö. (2014). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği -2- Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Kursu. Çalıştay, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Özdemir, O., Diken, İ. H., Diken, Ö., ve Şekercioğlui G. (2014). Otizm Davranış Kontrol Listesi (ODKL, Autism Behavior Checklist – ABC) Türkiye Uyarlaması Bulguları. Sözlü Bildiri, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Göksu, M., Tomris, G. ve Diken, İ. H. (2014). Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) ile İlgili Bilimsel Çalışmaların Betimsel Analizi. Sözlü Bildiri, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Diken, İ. H., Kurt, O., ve Ülke-Kürkçüoğlu, B. (2014). Otizmde Denver Erken Müdahale Modeli-ODEM (Early Start Denver Model-ESDM) ve İlgili Çalışmaların Betimsel Analizi. Sözlü Bildiri, 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Diken, İ. H. (2013). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV). Çalıştay, Otizm Spektrum Bozukluğu Konferansı, Ankara Üniversitesi-ATAUM Konferans Salonu, Ankara.
 • Diken, İ. H. (2013). Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale (ETEÇOM) Programı.Çalıştay, Otizm Spektrum Bozukluğu Konferansı, Ankara Üniversitesi-ATAUM Konferans Salonu, Ankara.
 • Diken, İ. H. (2013). Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB): Nitelikli Yetişkin-Çocuk Etkileşimi. Sözlü Sunu, Otizm Spektrum Bozukluğu Konferansı, Ankara Üniversitesi-ATAUM Konferans Salonu, Ankara.
 • Diken, İ. H. (2013). Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB): Güncel Tanım & Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar. Otizm Spektrum Bozukluğu Konferansı, Ankara Üniversitesi-ATAUM Konferans Salonu, Ankara.
 • Diken, İ. H. (2013). Evde, okulda, parkta, yemekte, alışverişte, uyanık iken heryerde: "DOĞAL ÖĞRETİM". Seminer 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde düzenlenmiştir, Bolu.
 • Diken, İ. H. (2013). Giliiam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Uygulama Sertifikası Kursu. Çalıştay 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde düzenlenmiştir, Bolu.
 • Aksoy, V., Diken, İ. H., Şekercioğlu, G., & Ardıç, A. (2013). Eğitimsel Planlama için Otizm Tarama Araçları (ASIEP-3)'nın Türkçeye Uyarlanması. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.
 • Kıyak, U. E.., Kanburoğlu, E., Uluyol, M., & Diken, İ. H. (2013). Zihinsel Yetersizliği olan çocuklarda cinsel istismar: Literatüre bir bakış. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.
 • Özdemir, O., Diken, İ. H., Diken, Ö., & Şekercioğlu, G. (2013). Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC) Türkiye Uyarlaması: Pilot Çalışma Bulguları. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.
 • Sani Bozkurt, S., Çelik, S., & Diken, İ. H. (2013). Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklara Bağımsız Tepki Verme Becerisinin Öğretiminde Etkinlik Çizelgeler ile Öğretimin Kullanılması: Kapsamlı ve Sistematik Bir Meta-Analiz Çalısması. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.
 • Diken, İ. H., Ardıç, A., ve Diken, Ö. (2013). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV). 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde çalıştay, Bolu.
 • Diken, İ. H. (2013). Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının (ETEÇOM) Uygulama Sertifikası Kursu. Çalıştay 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde düzenlenmiştir, Bolu.
 • Melekoğlu, M., Diken, İ. H., Çelik S., ve Tomris, G. (2012). Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim/Müdahale Programının Etkililiği İle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmaların Gözden Geçirilmesi. Poster bildiri 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Diken, İ. H., Arıkan, A., Çolak, A., Bozkurt, F., Çelik S., ve Tomris, G. (2012). PROJE BİA-AV: Okul Öncesi Dönemde Antisosyal Davranışları Erken Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Ana Okulu Versiyonunun Uygulanması ve Etkililiği: Nicel Bulgular. Sözlü bildiri 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Diken, İ. H., Arıkan, A., Çolak, A., Bozkurt, F., Çelik S., ve Tomris, G. (2012). PROJE BİA-AV: Okul Öncesi Dönemde Antisosyal Davranışları Erken Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Ana Okulu Versiyonunun Uygulanması ve Etkililiği: Nitel Bulgular. Sözlü bildiri 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Diken, İ. H. (2012). Otizm Alanında Önerilen Ölçme ve Değerlendirme Araçları. Panel bildirisi 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Diken, İ. H. (2012). Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının (ETEÇOM) Uygulama Sertifikası Kursu. Çalıştay 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde düzenlenmiştir, Trabzon.
 • Diken, İ. H., Bozkurt, F. Arıkan, A., Çolak, A., Çelik, S., Cavkaytar, E. ve Şenbalkan, G. (2011). Proje BİA-AV: Okulöncesi dönemde antisosyal davranışları erken önlemeye yönelik başarıya ilk adım erken eğitim programı anaokulu versiyonu’nun uyarlanması ve etkililiği: Pilot çalışma bulguları. 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında sözlü sunu, Cyprus/Kıbrıs.
 • Yılmaz, B., Uzun, S. ve Diken, İ. H. (2011). Etkinlik temelli öğretim ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaların gözden geçirilmesi (Review of studies carried on activity-based intervention). 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında poster sunu (Poster presented at 21th National Special Education Conference), Cyprus/Kıbrıs
 • Acar, Ç. ve Diken, İ. H. (2011). Dünyada ve Türkiye’de otistik bozukluk gösteren çocuklara video ile model olma uygulamalarıyla yapılan çalışmaların incelenmesi (Reviewing studies conducted on video modeling practices with children with autism around the world and in Turkey). 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında poster sunu (Poster presented at 21th National Special Education Conference), Cyprus/Kıbrıs.
 • Eliçin Ö. ve Diken, İ.H. (2011). Türkiye’de otistik bozukluk alanında gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi (Reviewing master theses related to autism in Turkey). 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında poster sunu (Poster presented at 21th National Special Education Conference), Cyprus/Kıbrıs
 • Şenbalkan Tomris, G., Çelik S., ve Diken, İ. H. (2011). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’na Yönelik Türkiye’de yapılmış olan bilimsel çalışmaların gözden geçirilmesi (Reviewing studies conducted on Small Steps Early Intervention Program in Turkey). 21. Ulusal Özel Eğitim Konferansında poster sunu (Poster presented at 21th National Special Education Conference), Cyprus/Kıbrıs.
 • Özak, H. ve Diken, İ.H. (2010). Zihinsel Yetersizliği olan bireylere işlevsel akademik becerilerin öğretimine yönelik Türkiye’de yapılan tezlerin gözden geçirilmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gaziantep.
 • Turhan, C., ve Diken, İ.H. (2010). Eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin kullanıldığı çalışmalar ve yöntemin etkililiği. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gaziantep.
 • Beral, Y., Cavkaytar, A., Diken, İ. H., Ardıç, A. ve Aksoy, V. (2010) Otistik Bozukluk gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin öz yeterlik algılarının incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gaziantep.
 • Öncül, N., ve Diken, İ. H. (2010). Türkiye’de Erken Çocuklukta Özel Eğitimle ilgili yapılmış makalelerin gözden geçirilmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gaziantep.
 • Karaaslan, Ö., ve Diken, İ. H. (2010). Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı (EDEP)’nın gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ve anneleri ile etkililiği. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
 • Orhan, M., ve Diken, İ. H. (2010). Okul öncesi eğitim alan kaynaştırma öğrencileriyle normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal beceri ve problem davranışlarının düzeyi ile okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
 • Sönmez, M., ve Diken, İ. H. (2010). Erken çocukluk döneminde problem davranışların azaltılmasında işlevsel iletişim öğretiminin etkililiği: Betimsel ve Meta-Analizi çalışması. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
 • Akköse, M. C., Özdemir, O., ve Diken, İ. H. (2010). Erken çocuklukta özel eğitimde ilişki temelli uygulamalara ilişkin çalışmaların gözden geçirilmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
 • Diken, İ. H., Ardıç, A., ve Diken, Ö. (2010). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Standardizasyon Çalışması. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
 • Karan .N., Gürsel, O., ve Diken, İ. H. (2010). Özel eğitim uygulamalarının denetiminde ilköğretim müfettişlerinin mesleki rehberlik görevlerine ilişkin öğretmen görüşleri. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gaziantep.
 • Diken, İ. H., Diken, Ö., ve Ardıç, A. (2010) Otistik Bozukluğun Tanılanması ve Gilliam Otistik Bozukluk Tanımlama Ölçeği-2. TODEV 4. İstanbul Otizm Eğitim Günleri, İstanbul.
 • Diken, İ. H. (2010). Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar. Türkiye’de Erken Müdahale Yaklaşımları Sempozyumu’nda sunulan sözlü bidiri, Hacettepe Üniversitesi,Ankara.
 • Ünlü, E. ve Diken, İ. H. (2009). Otistik Bozukluk gösteren çocuklar ve taklit becerileri: Bir alanyazın taraması. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Marmaris.
 • Olcay Gül, S. ve Diken, İ. H. (2009). Erken çocuklukta özel eğitime ilişkin Türkiye'de gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
 • Olcay Gül, S. ve Diken, İ. H. (2009). Erken çocuklukta özel eğitime ilişkin Türkiye'de gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
 • Sönmez, M. ve Diken, İ. H. (2009). Ebeveyn-çocuk etkileşimi ve özel gereksinimli çocuklrın gelişimleri: Araştırmalara genel bir bakış. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
 • Diken, İ. H., Bozkurt, F. ve Güldenoğlu, B. (2009). Özel eğitimde Türkiye kaynaklı makale bibliyografyası.19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
 • Yüksel, K., Diken, İ. H., Karaaslan, Ö., ve Aksoy, V. (2009). Rehber öğretmen adayları ve özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algıları. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
 • Aksoy, V. ve Diken, İ. H. (2009). Annelerin ebeveynlik öz yeterlik algıları ve gelişimi risk altında olan çocukların gelişimleri: Araştırmalara bir bakış. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
 • Aksoy, V. ve Diken, İ.H. (2009). Annelerin ebeveynlik öz yeterlik algıları ve gelişimi risk altında olan çocukların gelişimleri: Araştırmalara bir bakış. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
 • Turhan, C. ve Diken, İ.H. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma ve Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüş ve Tutumları: Ülkemizdeki Bilimsel Çalışmalara Bir Bakış. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
 • Diken, İ.H. (2009). PRECIOUS PROJESİ: Erken Çocuklukta Özel Eğitimde Profesyonel Kaynaklar-Standartlar ve Online Kaynaklar. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Marmaris.
 • Ardıç, A. ve Diken, İ.H. (2009). Erken çocuklukta özel eğitim programları: Deneyimle öğrenme programının (LEAP) etkililiği. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Marmaris.
 • Diken, İ.H, Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F., ve Kurtyılmaz, Y. (2009). Antisosyal Davranışları Erken Önleme: Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi sözlü bildiri, Marmaris.
 • Özdemir, O. ve Diken, İ. H.(2009, Ekim). Ortak dikkat becerileri ve Otistik Bozukluk. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Marmaris.
 • Diken, İ. H., Ardıç, A., ve Diken, Ö. (2009, Ekim). Gilliam Otistik Bozukluk Tanılama Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu GOBTÖ-2-TV): İlk bulgular. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Marmaris.
 • Diken, İ. H. ve Diken, Ö. (2009). Doğal dil öğretim teknikleri. 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası.
 • Çuhadar, S. ve Diken, İ. H. (2008). Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan öğretim sürecinin otistik özellik gösteren çocukların serbest zaman becerilerini öğrenmeleri üzerindeki etkileri. 18. Ulusal özel eğitim kongresi, Konya.
 • Aksoy, V. ve Diken, İ. H. (2008). Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılamalarının incelenmesi. 18. Ulusal özel eğitim kongresi, Konya.
 • Aksoy, V. ve Diken, İ. H. (2008). Rehber öğretmenlerin özel eğitim öz yeterlik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. 18. Ulusal özel eğitim kongresi, Konya.
 • Diken, İ. H. (2008). Gelişimsel gerilik gösteren çocuklara yönelik doğal dil öğretim teknikleri (Çalıştay). 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya.
 • Sola, C. & Diken, İ. H. (2008). Gelişimsel gerilik riski altındaki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip annelerin gereksinimleri. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya.
 • Diken, İ. H. ve Diken, Ö. (2007). Gecikmiş Dil ve Konuşma (GDK) özelliği gösteren çocuklara sahip annelerin sözel etkileşim uygulamaları ve öz-yeterliklerinin değerlendirilmesi, IV. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul.
 • Diken, İ. H., Ünlü, E., ve Karaaslan, Ö. (2007). Zihinsel Yetersizlik ve Otistik Spektrum Bozukluğu Alanlarında Tez Bibliyografyası: 1974’ten Günümüze, XVII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme-İzmir.
 • Çuhadar, S. ve Diken, İ. H. (2007). Resimli Etkinlik Çizelgelerinin Otistik Özellik Gösteren Çocuklara Serbest Zaman Becerilerinin Kazandırılmasındaki Etkileri (Pilot Çalışma), XVII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme-İzmir.
 • Diken, İ.H. ve Dogramaci, Ö. (2005). Gecikmiş Dil ve Konuşma (GDK) tanısı konmuş çocuklara sahip annelerin çocukları ile etkileşimlerinin ve yeterliklerinin değerlendirilmesi.17. Özel Eğitim Kongresi Ankara, Kasım, 2005
 • Diken, İ.H., Çötok, A., ve Tavlar, Ö. (2005). DİLKOM Oyun Grupları (DİL-OG). III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Diken, İ.H. ve Özokçu, O. (2004). Öğretmen Yeterlik Ölçeği: Özel eğitim ve sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik yeterlikleri. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye.
 • Diken, İ.H. (2004). Duygusal ve Davranışsal Bozukluğu olan ve/veya olma riski taşıyan çocuklara yönelik erken eğitim programları. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye.
 • Diken, İ.H. (2004). Başarıya İlk Adım Erken Eğitim programının Kızılderili Çocuklarla Etkililiğinin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye.
 • Diken, İ.H. (2002). An effective early intervention program for at-risk children for anti-social behaviors: First Step to Success. The First Symposium on Learning and Teaching in 2000s by Marmara University, Istanbul, Turkey.
 • Diken, İ.H. (2000). An alternative early assessment approach: Play-based assessment. The 10th National Special Education Conference, Antakya, Turkey.
 • Diken, İ.H. (1998). Comparison of attitudes of regular teachers toward inclusion of students with mental retardation. The 8th National Special Education Conference, Edirne, Turkey.

Kitaplar & Kitap Bölümleri

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VE KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

 • Diken, I. H. (2010).First Step to Success Early Intervention Program: Effectiveness of First Step to Success Early Intervention Program with children in an American-Indian Nation Community School. Germany: LAP Lambert Academic Publishing.
 • Griller-Clark, H., & Diken, İ. H. (2004). Instructor’s Manual for H. M. Walker, E. Ramsey, & F. M Gresham’s Antisocial behavior in school: Strategies and best practices (2nd Edition). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VE KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

 • Diken, İ.H. & Bakalloğlu, H. (2016). Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu (Eş Editörler). Ankara: Pegem Akademi.
 • Diken, İ.H. (2015). 0-36 Aylık Gelişimi Risk Altında Olan Çocuklar için Gelişimsel Destek Programı (Editör). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Diken, İ.H. (2015). 0-36 Aylık Gelişimi Risk Altında Olan Çocuklar için Gelişimsel Destek Programı Değerlendirme Formu (Editör). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Diken, İ.H. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Doğal Ortamlarda Öğretim: Örnek olaylarla ve resimlerle zenginleştirilmiş anne-baba ve eğitimci el kitabı, (Revize edilmiş 5.baskı). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Diken, İ.H. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerini Geliştirme: Örnek olaylarla ve resimlerle zenginleştirilmiş anne-baba ve eğitimci el kitabı, (Revize edilmiş 5.baskı). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Diken, İ.H. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Davranış Problemleri ile Başetme: Örnek olaylarla ve resimlerle zenginleştirilmiş anne-baba ve eğitimci el kitabı, (Revize edilmiş 5.baskı). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Diken, İ.H. (2013). Gelişim Geriliği/Yetersizliği olan Çocuklar, Aileleri, Eğitimcileri ve Uzmanlarına Yönelik Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı: ETEÇOM Hakkında & ETEÇOM Formları (Kitap 1). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Diken, İ.H. (2013). Gelişim Geriliği/Yetersizliği olan Çocuklar, Aileleri, Eğitimcileri ve Uzmanlarına Yönelik Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı: ETEÇOM Stratejileri (Kitap 2). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Diken, İ.H. (2013). Gelişim Geriliği/Yetersizliği olan Çocuklar, Aileleri, Eğitimcileri ve Uzmanlarına Yönelik Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı: ETEÇOM BİLGİ NOTLARI (Kitap 3). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Diken, İ.H. (2013). "Okul Öncesi Kaynaştırma Ortamlarında Doğal Öğretim". Okul Öncesinde Kaynaştırma (Editörler: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu ve Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Diken İ.H. ve Cavkaytar, A. (2012).Özel Eğitim 1: Özel Eğitim ve Özel Eğitim Gerektirenler. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Diken İ.H. ve Cavkaytar, A. (2012).Özel Eğitim 2: Özel Eğitim Uygulamaları. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Kaner, S., Bayraklı, H., Diken, İ.H., ve Çelik, S. (2012). Türkiye'de Özel Eğitim Alanında Geliştirilen ve Uygulanan Ölçme Araçları (2 Cilt). Ankara: Maya Akademi.
 • Diken, İ.H., Ardıç, A., ve Diken, Ö. (2011). GOBDÖ-2-TV: Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu Kullanım Kılavuzu. Ankara: Maya Akademi.
 • Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., Demir, Ş., Ünlü, E., & Şen, A. (2010). Özel Eğitim Terimler Sözlüğü. Ankara: MAYA Akademi Yay.
 • Diken, İ.H. ve Batu. E. S. (2010). "Kaynaştırmaya Giriş". İlköğretimde Kaynaştırma (Editör İbrahim H. Diken). Pegem Akademi: Ankara.
 • Diken, İ.H. (2010). Erken Çocukluk Eğitimi (Editör). Ankara:Pegem Akademi.
 • Diken, İ.H.(2010). İlköğretimde Kaynaştırma (Editör). Pegem Akademi: Ankara.
 • Diken, İ.H., Bozkurt, F., ve Güldenoğlu, B.(2009). Özel Eğitimde Türkiye Kaynaklı Makale Bibliyografyası (1990-2009). Maya Akademi Yayınları: Ankara
 • Diken, İ.H. (2009). "Erken eğitim." 0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri (Editör E.S. Batu). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Diken, İ.H. (2008). "Okul-Aile İşbirliğinin Tanımı, Kapsamı ve Önemi." Okul, Ail ve Çevre İş Birliği(Editör E. Aysın Küçükyılmaz). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Diken, İ.H. (2008). "Okulöncesinde Psiko-sosyal Gelişim". Erken Çocukluk Döneminde Gelişim,(Editör, E. Ceyhan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Diken, İ.H. (2008). "Bebeklikte Bilişsel Gelişim". Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, (Ed. E. Ceyhan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Diken, İ. H. (2008). "Psikolojinin Biyolojik Temelleri." Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi (Editör G. Can).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Diken, İ.H. (2008). "Duyum, Algı, Bellek." Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi (Editör G. Can).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Diken, İ.H., Ünlü, E. ve Karaaslan, Ö. (2008).Zihinsel yetersizlik ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası. Ankara: Maya Akademi.
 • Diken, İ.H. (2008). "Akran etkileşimi kurma ve sürdürme." Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimi (Editör E. Tekin İftar). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Diken, İ.H. (2008). "Öğretimsel düzenlemeler ve öğretim teknikleri." Özel eğitim (Editör S. Eripek). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Diken, İ.H. (2008). "Öğretimsel düzenlemeler ve öğretim teknikleri." Özel eğitim (Editör S. Eripek). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Diken, İ.H. (2008). "İşbirliği." Özel Eğitim (Editör S. Eripek). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Diken, İ. H. (2008).(Ed.). Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim. Ankara: PEGEM yayınları.
 • Diken, İ.H. (2007). Okulöncesi çocuklar için doğal ortamlarda öğretim teknikleri: Örnek olaylarla zenginleştirilmiş anne-baba ve eğitimci el kitabı, Ankara: Maya Akademi.
 • Diken, İ.H. (2007). Erken çocuklukta dil becerilerini geliştirme ve problem davranışlarla başetme: Örnek olaylarla ve resimlerle zenginleştirilmiş anne-baba ve eğitimci el kitabı, Ankara: Maya Akademi.
 • Cavkaytar, A. ve Diken, İ.H. (2005).Özel Eğitime Giriş (Meslek Yüksek Okullarına Yönelik). Ankara: Kök Yayıncılık.


PROJELER

ULUSLARARASI PROJELER

 • Diken, I.H. (Partner Yönetici/Araştırmacı). “Early Inclusion through Learning from Each Other”. Europen Union, Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships funding, 2015-2017.
 • Diken, I.H. (Partner Yönetici/Araştırmacı). “Inclusion Training in Intellectual Disability for Educators in Europe (ITIDE)”. Europen Union, Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships funding, 2014-2017.
 • Diken, I.H. (Partner Yönetici/Araştırmacı). "Social Online Skill Training: ICT-based Team Learning in ICF-CY", Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, 2012-2014.
 • Diken, I.H. (Partner Yönetici/Araştırmacı”, "European Competence Initiative - Early Childhood Intervention 2.0", Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation Program, 2011-2013.
 • Diken, I.H. (Partner Yönetici/Araştırmacı). “Professional Resources in Early Childhood Intervention: Online Utilities and Standards (PRECIOUS)”, Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation, 2008-2010.
 • Diken, I.H. (Özel Eğitim Bölüm Sorumlusu). "European Teacher Education for Primary Education (ETEPS PROJECT)”, Europen Union, Lifelong Learning Programme, ERASMUS, Multilateral Projects, Curriculum Development, 2007-2009.
 • Diken, I.H. (Araştırma Görevlisi). A Relationship-Based Practice in Early Intervention Settings: An Experimental Investigation of Impact and Effectiveness. U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, 2001-2004.
 • Diken, I.H. (Araştırma Görevlisi). Improving receptive and expressive language outcomes in young children with developmental delay: A comparison of three intervention protocols. U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, 2002-2005.
 • ULUSAL PROJELER

TÜBİTAK PROJELERİ

 • Diken, İ. H. (Yürütücü). Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci. 114K164'nolu TÜBİTAK 1001 projesi, 2014-2017
 • Diken, İ. H. (Yürütücü). Proje BİA-AV: Okulöncesi Dönemde Anti-sosyal Davranışları Erken Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonunun Uyarlanması ve Etkililiği. 110K274’nolu TÜBİTAK 1001 projesi, 2010-2012.
 • Diken, İ. H. (Yürütücü). Proje ADYEP: Anasınıfı, İlköğretim Birinci ve İkinci Sınıflarında Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik Bir Erken Müdahale Programının Etkililiği. 206K165’nolu TÜBİTAK 3501 projesi, 2007-2010.


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)

 • Diken, İ.H. (Yürütücü). Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıf Öğretmenleri ile Doğal Öğretim Sürecinin Uygulanması ve Etkililiği, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Haziran 2015-Haziran 2017.
 • Diken, İ.H. (Yürütücü). Down Sendromlu Çocuklar ve Ebeveynleri ile Doğal Öğretim Sürecinin Uygulanması ve Etkililiği, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Mayıs 2015-Mayıs 2018.
 • Diken, İ.H. (Yürütücü). Dijital animasyonlar ile zenginleştirilmiş etkileşimli kavram öğretim uygulamasının, zihinsel yetersizliği olan öğrencilere kavram öğretiminde etkililiği, Bilimsel Araştırma Projeleri, Mayıs 2015- Ekim 2017.
 • Diken, İ.H. (Yürütücü). Proje EÇOÇODEP: Problem Davranışlara Yönelik Erken Çocukluk Döneminde Okul Çaplı Olumlu Davranış Desteği Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Ocak 2015- Ocak 2017.
 • Diken, İ.H. (Yürütücü). Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıf Öğretmenleri ile Doğal Öğretim Sürecinin Uygulanması ve Etkililiği, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Haziran 2015-Haziran 2017.
 • Diken, İ.H. (Yürütücü). Dijital animasyonlar ile zenginleştirilmiş etkileşimli kavram öğretim uygulamasının, zihinsel yetersizliği olan öğrencilere kavram öğretiminde etkililiği, Bilimsel Araştırma Projeleri, Mayıs 2015- Ekim 2017.
 • Diken, İ.H. (Yürütücü). Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Doğal Öğretim Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Haziran 2015-Haziran 2016
 • Diken, İ.H. (Yürütücü). Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Doğal Öğretim Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Haziran 2015-Haziran 2016
 • Diken, İ. H. (Yürütücü). Okulöncesi eğitim alan kaynaştırma öğrencileriyle normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal beceri ve problem davranışlarının düzeyi ile okulöncesi öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Ocak 2010-Ocak 2011.


UNICEF & ILO PROJELERİ

 • Diken, I.H. (Yürütücü/Principal Investigator). Developing A Specialized Transformation Programme for Children Living in Care Institutions for Children with Autism (Ref: Tor/Pro/Tura/2014-J). UNICEF Projesi, 2015-2016.
 • Diken, I.H. (Eş-Araştırmacı). "Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocukların Çalışma Koşullarının Çocukların Gelişimi Üzerinde Etkisi", UNICEF & Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ortak Araştırma Projesi, 2011-2012.


YÜRÜTMEKTE OLDUĞU DERSLER

LİSANS

 • Erken Çocuklukta Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri (Lisans)
 • Nitelikli Yetişkin-Çocuk Etkileşimi (Lisans)

 

YÜKSEK LİSANS

 • Erken Eğitim ve Aile Eğitimi (Yüksek Lisans)
 • Erken Çocuklukta Özel Eğitim (Yüksek Lisans)


DOKTORA

 • Erken Çocuklukta Özel Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi (Doktora)
 •  

TEZLER

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

 • Toper Korkmaz, Ö. (2015, Ocak). Eve Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklar ile Anneleri Üzerindeki Etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğtm Blm Enst, 22/01/2015
 • Özdemir, O. (2014, Kasım). Otizm Davranış Kontrol Listesi Türkçe Versiyonu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Öğretmenliği Doktora Programı., 01/11/2014
 • Aksoy, V. (2013). Eğitsel Planlama İçin Otizm Tarama Araçları (ASIEP-3)'nın Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı, Zihin Engelliler Öğretmenliği Doktora Programı
 • Karaaslan, Ö. (2010, Ekim). Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı (EDEP)’nın gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ve anneleri ile etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 01/10/2010
 • Çuhadar, S. (2008, Temmuz). Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan öğretim sürecinin otistik özellikler gösteren çocukların serbest zaman becerilerini öğrenmeleri üzerindeki etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,, 10/07/2008

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 • Altın, D. (2014, Ağustos). Annelerin özel gereksinimli çocuklarının okulöncesi dönemden ilkokula geçiş sürecine ilişkin yaşantılarının incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,, 27/08/2014
 • Gönen, A. (2014, Şubat). Otizm Spektrum Bozukluğu ile Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Bireylerin Ebeveynlerinin Depresyon Düzeyleri Arasındaki ilişki, 01/02/2014
 • Aydemir, H. (2013). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Çelik, S. (2012, Ağustos). Problem Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonunun Etkililiği, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15/08/2012.
 • Tomris, G. (2012, Ağustos). Problem Davranışları Önlemede Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonuna Yönelik Öğretmen, Veli ve Rehberlerin Görüşleri. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15/08/2012
 • Alev, G. (2011, Temmuz). Pragmatik Dil Becerileri Envanteri Türkçe Versiyonu’nun Standardizasyon Çalışması. Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 05/07/2011
 • Yüksel, K. (2010, Şubat). Rehber öğretmen adaylarının özel eğitimde psikolojik danışmanlık ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algıları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10/02/2010
 • Orhan, M. (2010, Eylül).Okulöncesi Kaynaştirma Öğrencileriyle Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Sosyal Beceri ve Problem Davranişlarinin Düzeyi ile Öğretmenlerin Kaynaştirmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, 24/09/2010
 • Sola, C. (2008, Ağustos). Gelişimsel gerilik riski altındaki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip annelerin gereksinimlerinin belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü., 25/08/2008
 • Aksoy, V. (2008, Mayıs). Rehber öğretmenlerin özel eğitimde psikolojik danışmanlık ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algıları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10/05/2008