İstanbul Barosu avukatı olarak çalışmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Tez konusu "Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuklar; Hukukçu-Hekim-Eğitimci İşbirliği" dir.

Çocuk Hakları, Engelliler ve Özel Eğitim, yasal haklar, mevzuat alanında çalışmalar yapmaktadır.

Bu amaçla çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gerek kurucu gerekse üye olarak çalışmıştır.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 1.Özürlüler Şur'asında "Mevzuat Komisyonu"nda görev almıştır.

2013 yılında Adliyelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare Hukuku, Eğitim Konuları, Özel Eğitim Konularında resmi bilirkişi olarak atanmıştır.

Çeşitli sempozyumlarda konuşmaları ve bu amaçla yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.