Işıl Özdemir, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapistliğinde yüksek lisansa başlamıştır. “Anneleri Düşük Eğitim Seviyesine Sahip 16-36 Aylık Çocukların Ad ve Eylem Kullanımlarının İletişim Gelişim Envanteri (TIGE-2)’ye Göre Değerlendirilmesi” konulu bitirme projesiyle 2012 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Doktora programına başlamıştır. Doktora tez çalışmalarına devam etmektedir.

Akademik çalışmalarının yanı sıra uzman dil ve konuşma terapisti olarak çalışmaya başlamıştır. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfında (TSÇV) 2013 yılında çalışmaya başlamıştır. TSÇV bünyesindeki Aile Danışmanlık Merkezi ve Metin Sabancı Okullarında, özel dil ve konuşma bozuklukları kliniklerinde çalışmıştır. 2016 yılında Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2021 yılı Eylül ayından bu yana da İstanbul Atlas Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. 2022 yılından beri de Down Sendromlu Çocuklar Derneğinin dil ve konuşma terapisti olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan Down Sendromlu çocuklara ve ailelerine çevrimiçi hizmet vermekte ve 2023 yılının Haziran’ında Aydın Kuşadası’nda açmış olduğu Zürafa Dil ve Konuşma Bozuklukları Kliniğinde de seanslarına devam etmektedir. Serebral Palsi, apraksi, otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu ve farklı genetik sendromları olan çocuklar çoğunlukta olmak üzere yüzlerce danışana hizmet vermiştir ve vermektedir.


Aldığı Sertifikalar ve Katıldığı Eğitimler:


20-22/02/2024 - PALIN PCI Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisi

The Michael Palin Center

Online


22/10/2023 - Manuel Terapi Temelleri Ses ve Yutma Bozuklukları

Wlat Fritz PT

Leylek Eğitim and Organizasyon


10/10/2023 - The Lidcombe Program

Mark Onslow

Online


15/10/2023  - Çocuklarla Kekemelik Terapilerinde Kızılboğa Modeli

Uzm. DKT. Veysel Kızılboğa – Uzm. Psk. Mahmut Kızılboğa

kizilboga.akademi.com


14-15/04/2023 - Hızlı Bozuk Konuşmada Değerlendirme ve Terapi

Prof. Dr. Yvonne van Zaalen

Leylek Eğitim and Organizasyon


09/03/2023 - Oro-Fasiyel Değerlendirme

Uzm. DKT Betül Özsoy Tanrıkulu

Leylek Eğitim and Organizasyon


18/12/2022 - Praksi ve Yürütücü İşlevler Motor ve Bilişin İlişkisi

Teresa A. May-Benson

 Leylek Eğitim and Organizasyon


8-10/02/2022 - Etkinlik Temelli Yürütücü İşlevler Atölyesi

Dr. Alev Girli

Online


18-20/10/2020 - Sensory Processing: An Introduction for Speech and Language Therapists

Karin Brinkman

Online


10/2020 - Floortime 201 Temel Fonksiyonel Duyusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek

Egemen Nakışçı

İstanbul


02-03/02/2020 - Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)

Lorraine Olson Ramig

Cynthia Fox

Dilgem


05-06/12/2019 - CAS Advanced Training Workshop

Edythe Strand

Maria Grigos

New York Üniversitesi, New York


16-17/09/2019 - Instrumental Voice and Swallowing Assessment and Evaluation

Glenn W. Bunting

Michael Towey

Medipol Üniversitesi, İstanbul


02/07/2019 - PROMPT Practicum Project

PROMPT Institution

Uygulama Projesi


01/05/2019 - Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech

Edythe Strand

Medipol Üniversitesi, İstanbul


30/04/2019 - Ses Protezi Uygulamaları

Dr. Zeynep Alkan

Medipol Üniversitesi, İstanbul


28/04/2019  - Total Larenjektomi ve Alarengeal Konuşma (TEP)

Melda Kündük

Medipol Üniversitesi, İstanbul


17/10/2018 - Özel Eğitimde Müzik Uygulamaları Atölyesi

Hakan Sezgin

Hakan Sezgin Müzik Atölyesi, İstanbul


14/10/2018 - Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi (TODİL) Uygulayıcı Eğitimi

Prof. Dr. Seyhun Topbaş

Medipol Üniversitesi, İstanbul


20-21/03/2018- The Get Permission Approach to Pediatric Mealtime Challange

Marsha Dunn Klein OTR/L, MEd, FAOTA

Sense On Terapi Merkezi, İstanbul


18-20/09/2017 - Bridging PROMPT Technique to Intervention

Karin Brinkman

Linus Dil ve Konuşma Merkezi, Ankara


15/05/2017 - Orofarengeal Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi

 Hanneke Kalf

Medipol Üniversitesi, İstanbul


15/05/2017 - Pedagojik Vokoloji Kursu, Lax Vox Ses Terapi ve Ses Eğitim Programı

Dr. İlter Denizoğlı

Medipol Üniversitesi, İstanbul


12/04/2017 - Yutma Bozukluklarında Bantlama Teknikleri

Prof. Dr. Gül Baltacı & Doç.Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş

5. Yutma Bozuklukları Kongresi, Ankara


12/04/2017 - Fiberoptik Endoskopik Yutma Çalışması

Doç.Dr. Elif Aksoy

5. Yutma Bozuklukları Kongresi, Ankara


12/04/2017 - Dil ve Konuşma Terapistipojenik Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Tedavi

Dr.Fzt. Numan Demir & Uzm. Fzt. Selen Serel Araslan

5. Yutma Bozuklukları Kongresi, Ankara


9/11/2015 - Pediyatrik Disfajide Klinik ve Aletsel Değerlendirme

PhD, CCC-SLP, BCS-S Joan C. Arvedson

4. Yutma Bozuklukları Kongresi, İstanbul


15/17/2015 - Introduction to PROMPT: Technique

Karin Brinkmann

Irina Podda

Lisbon, Portugal


23/05/2015 - Türkçe Alıcı ve İfade Edici Kelime Testi (TİFALDİ) Uygulama ve Puanlama Eğitimi

Prof. Dr. Ayşe Gül GÜVEN

Türk Psikologlar Derneği, Sürekli Eğitim Programı – Ankara


28/03/2015 - Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL) Uygulama ve Puanlama Eğitimi

Yrd. Doç. Selçuk Güven

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM)


26-27/09/2014 - M.O.R.E. Ağzın Duyusal ve Postüral Fonksiyonlar ile Entegrasyonu Kursu

MPH, OTR/L, FAOTA Eileen Richter

MA, OTR/L, FAOTA Patricia Oetter

Pediyatrik Terapi Organizasyonu – İstanbul


15-16/03/2014 - Pediyatrik Dil ve Konuşma Terapistleri için Nörogelişimsel Tedavi (NDT)

MHS CCC SLP C/NDT Therese McDermontt-Winter

                                  Fazi Dil ve Konuşma Merkezi – İzmir


11/03/2014 -Passy-Muir Konuşma Valfi’nin Konuşma ve Yutma Rehabilitasyonundaki Yeri

Yücel Demircan & Doç. Dr. Müzeyyen Çiyiltepe

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir


08-10/03/2013 - Çocukluk Çağı Apraksisi

Prof. Dr. Rebecca J. McCauley

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM)


10/07/2012 - Akıcılık Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Yöntemleri Prof. Dr. Kenneth O. St. Louis

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM)


12-14/01/2012 - Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapi Semineri

Prof. Dr. Melda Kündük

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM)


07-11/02/2011- Ses Bozuklarında Değerlendirme ve Terapi Çalıştayı

Prof. Dr. Joseph C. Stemple

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM)


25-27/10/2010 - Dudak Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi Çalıştayı

Prof. Dr. Ann Kummer

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM)