26.05.2011 tarihli Eğitsel Değerlendirme ve Tanılamada Dikkat Edilecek Hususlar konulu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinde RAM'lara bazı konularda açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalardan ailelerimiz için önemli olduğunu düşündüklerimize burada yer vermek istedik. Tüm genelgeyi incelemek için buraya tıklayın.

  • Destek eğitimi önerilirken inceleme tarihinde, özürlü sağlık kurulu raporunun süresinin devam ediyor olması yeterlidir. Önerilecek destek eğitiminin süresi özürlü sağlık kurulu raporunun bitiş süresine bağlı değildir. Örneğin; Özürlü sağlık kurulu raporu bitiş tarihi 10 Haziran 2011, inceleme tarihi 26 Mayıs 2011 olan bireye ihtiyacı doğrultusunda 1 yıllık veya 2 yıllık destek eğitimi önerilebilecektir.
  • 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde bulunan (Ek 2) Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar Bölümünde belirtilen “Erken çocukluk döneminde (0-6 yaş) bilişsel işlevler, IQ puanı ile değil, etkinlik ve katılım zorlukları ve kısıtlılıklarının düzeyleri ilgili uzmanlar tarafından, öncelikle aile ve çocuğun katılımı ile klinik değerlendirme yapılarak değerlendirilir... Bilişsel alanlarda kaybı olan çocuklarda teşhis bölümüne işlev kaybının düzeyini açıklayan klinik değerlendirme bulgularının da yazılması gerekir. Bu yaş grubunda “zeka geriliği” tanısı/terimi kullanılmaz; “BİLİŞSEL GELİŞİMDE GECİKME” tanısı/terimi kullanılır.” hükmü bulunmaktadır. Özürlü sağlık kurulu raporlarında “Bilişsel Gelişimde Gecikme” tanısı ile gelen 0-6 yaş grubu özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarının yapılarak, destek eğitime ihtiyacı olduğuna karar verilenlere Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı önerilecektir.
  • Eğitsel değerlendirme amacıyla ilk kez RAM'a müracaat eden ve zorunlu eğitim çağında olan öğrenciler için, okullar tarafından doldurulan Eğitsel Değerlendirme İsteği Formları, okulların tatil olduğu dönem içerisinde istenmeyecektir. Daha önce tanılaması yapılmış zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerden yeniden incelemeleri yaz tatili dönemine gelenlerin “Bireysel Gelişim Raporları” nın ise okullar kapanmadan RAM'a gönderilmesi için okullara gerekli duyurular yapılacaktır.