Özel Gereksinimli Çocukların Mesleki Eğitim ve İstihdamına Yönelik Annelerin Görüşlerinin İncelenmesi - Meryem Uçar Rasmussen (Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2020)


Down Sendromlu Çocuklarda Görsel Sanatlar  Eğitimi Üzerine Yapılan Bir Çalışma - Fahrettin Geçen ve Arkadaşları (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019)