Çocuk Endokrin Polikliniğinde İzlenen Down Sendromu Tanılı Hastalarda Endokrinolojik Sorunların Retrospektif Değerlendirilmesi - Aynur Abbasova (Yök Tez, 2019)


Derin Öğrenmeli Konvolüsyonel Sinir Ağları (Deep Learning Convolutional Neural Network) Kullanarak Fotoğraftan Trizomi 21 (Down Sendromu) Tespiti - Hatice Kılınç (Yök Tez, 2018)


Down Sendromu Olan ve Olmayan Çocuklarda Hipotiroidi ile Kardiyolojik Bulgular Arasındaki İlişki - Büşra Süzen Celbek (Yök Tez, 2019)


Down Sendromlu Çocuk Annelerinin Bazı Özelliklerinin İstismar Farkındalığına Etkisi - Damla Özçevik (Yök Tez, 2019)


Down Sendromlu ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların İzokinetik Kas Kuvveti, Denge ve Esneklik Parametrelerinin Karşılaştırılması - Sonay Serpil Alpdoğan (Yök Tez, 2020)


Down Sendromu Olan Çocuğa Sahip Ana Babaların Yaşadıkları Sorunların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi - Kübra Kara Eştürk (Yök Tez, 2019)


Down Sendromu Tanısı Alarak İzlenen Çocukların Erken Çocukluk Döneminde Gelişimini Etkileyen Risklerin Belirlenmesi - Reyhan Erol (Yök Tez, 2019)


Çocuk Endokrin Polikliniğinde İzlenen Down Sendromu Tanılı Hastalarda Endokrinolojik Sorunların Retrospektif Değerlendirilmesi - Aynur Abbasova (Yök Tez, 2019)


Derin Öğrenmeli Konvolüsyonel Sinir Ağları (Deep Learning Convolutional Neural Network) Kullanarak Fotoğraftan Trizomi 21 (Down Sendromu) Tespiti - Hatice Kılınç (Yök Tez, 2018)


Down Sendromlu Bireylerde Odyolojik Bulgular ile Artikülasyon Becerileri Arasındaki İlişki - Filiz Dönmez (Yök Tez, 2018)


Hastanemizde Takipli Down Sendromlu Hastaların İmmünolojik Açıdan Değerlendirilmesi - Ersin Durgun (Yök Tez, 2018)


İnspiratuar Kas Antrenmanının Down Sendromlu Bireylerde Solunum Fonksiyonları ve Solunum Kas Kuvvetine Etkisi - Mehmet Vural (Yök Tez, 2018)