Egzersiz ve Sporun Down Sendromu Olan Çocuklar Üzerine Etkileri Üzerine Sistematik Bir Derleme - Selen Uğur (Yök Tez, 2021)


Biyoloji Öğretmen ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Down Sendromu Hakkındaki Görüşleri - Miray Doğan (Yök Tez, 2020)


Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Oyun Çalışmalarının Down Sendromlu Bireylerin Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkisi - Fatih Mirze (Yök Tez, 2020)


Din Eğitimi Bağlamında Down Sendromlu Çocuğu Olan Ailelerin ve DKAB Öğretmenlerinin Engelliliğe İlişkin Görüşleri (Kastamonu örneği) - Mustafa Sürem (Yök Tez, 2019)


Down Sendromlu Öğrencilerin El Becerilerinin Geliştirilmesi Temel Şekillendirme Tekniklerinin Kazandırılmasında Doğrudan Öğretim ve Eşzamanlı İpucu ile Öğretim Yönteminin Etkililiği - Mehmet Ali Tiryaki (Yök Tez, 2019)


2-6 Yaş Arası Down Sendromlu Bireyler ile Normal Gelişim Gösteren Bireylerin Fonolojik Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması - Şerife İslamoğlu Külte (Yök Tez, 2019)


Down Syndrome'lu Hastalar İçin Bir Bilgi Sistemi Çerçevesi Tasarımı - Haitham Al Tameemi (Yök Tez, 2019)


4-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocukların Bilişsel Rehabilitasyonun Davranışlarına Etkisi - Anastasia Ünver (Yök Tez, 2019 )


Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Geliştirilen Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale (DÖDEM) Programının Ebeveyn ve Çocukları Üzerindeki Etkililiği - Gözde Tomris (Yök Tez, 2019)


Down Sendromlu Çocuklarda Geleneksel ve Sanal Yöntemlerle Yapılan Uygulamalı Spor Eğitimi Programlarının Kaba Motor Beceriler Üzerine Etkisi - Sevinç Karabürk (Yök Tez, 2019)


Down Sendromlularda Kaba Motor Fonksiyon Seviyesi ve Bağımsızlık Düzeyinin Ebeveynlerin Yaşam Kalitesine Etkisi - Beyza Barış (Yök Tez, 2019)


Görsel Sanatlar Uygulamalarının Otistik ve Down Sendromlu Çocukların Gelişimlerine Etkileri - Derman Çalış (Yök Tez, 2019)


Down Sendromu Tanısı Alarak İzlenen Çocukların Erken Çocukluk Döneminde Gelişimini Etkileyen Risklerin Belirlenmesi - Reyhan Erol (Yök Tez, 2019)


Terapatik Rekreasyon Faaliyetlerinin Down Sendromlu Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi Elâzığ İli Örneği - Muhammed Ömer Bor  (Yök Tez, 2018)