E. Gün Bilgin
Yönetim Kurulu Başkanı
Fulya Ekmen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Fery Elhadef
Sayman
Abdullah Ekmen
Üye
Dr. Fatih Başgül
Üye
Av. J. Işıl Bağatur
Üye
Psk. & Özel Eğitim Uzmanı Sezgin Kartal
Üye
Prof. Dr. Yasemin Alanay
Üye
Tufan Teksoy
Üye
Av. Cansu Korkmaz
Üye
Fatma Aydoğdu
Üye
Doç. Dr. Hande Kaymakçalan Çelebiler
Gözlemci Üye