Hedefimiz Her Alanda Kapsayıcılıktır

Sadece DS'li kişiler için değil toplumda yer alan tüm bireyler için verilen her hizmette kapsayıcılığın gözetilmesi bu bakış açısı ile yaklaşılması gerekmektedir. Kapsayıcılıkta kişi sisteme adapte edilmez sistem herkesin erişebileceği şekilde tasarlanır. Yani okul örneğinden yola çıkarsak: Kapsayıcı okul fiziki şartlar, öğretmen, materyal, müfredat gibi özellikler açısından tüm çocuklara uygun tasarlanmış okuldur. Kapsayıcı okulda çocuk okula uydurulmaz. Okullar her çocuğa uygundur. Aşağıdaki görsel bu alanda kullanılan farklı yaklaşımları daha net anlatmaktadır. Dernek olarak savunu ve yaygınlaştırma faaliyetlerimizin amacı kapsayıcı topluma erişebilmektir.

Dışlama, Kaynaştırma, Bütünleştirme ve Kapsayıcılık şeklinde duyacağınız terimlerin toplum için ne anlama geldiğini aşağıdaki resim ile net bir şekilde anlayabilir ve bireyler ve onların oluşturduğu toplum ve toplumların oluşturduğu devletler için en iyi uygulamanın kapsayıcı hizmetler sonunda alınabileceğini görebilirsiniz.

Sözcülük yaparken, savunu yaparken, günlük hayatta konuşurken, hizmetleri talep ederken ya da daha önemlisi hizmetleri sunarken bu vizyon ile hareket edin! Bizi destekleyin!