Sağlık kontrol listesi

Down sendromlu çocukların gelişim eğrileri

Buradaki grafikler Türk çocukları için özel hazırlanmıştır. Grafikleri hazırlayan doktorların çalışmasının bulunduğu orjinal makaleye Referans yazısını tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Referans :Tüysüz B, Göknar NT, Öztürk B. 2012. Growth Charts of Turkish Children With Down Syndrome.Am J Med Genet Part A 158A:2656–2664.)

Erkek Çocukların Büyüme Eğrileri
Kız Çocukların Büyüme Eğrileri
Kız-Erkek Çocukların Baş Çevresi Eğrileri

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları hangileridir?

Hayata +1 değer kat!

Çalışmalarımıza sen de güç ver...