İŞ YERİNDE GÜVENLİK
VALUEABLE SAFETY AT WORK 

İş Yerinde Güvenlik Projesi; yine Derneğimiz ortaklığında yürütülen Değerli Bir Ağ Projesi’nin devamı olarak yazılmış, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen bir Eğitim Projesidir. İtalya Down Sendromu Derneği’nin yürütücü lider kurum olduğu projede; Değerli Bir Ağ Projesi’nde düşünsel çıktı olarak ortaya çıkan enstrümanlardan bazıları kullanılarak zihinsel özel gereksinimli bireyler için “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu bir E-öğrenme platformu oluşturulması amaçlanmıştır. Şubat 2022 itibariyle başlayan ve Şubat 2024’e kadar devam edecek proje kapsamında oluşturulacak E-öğrenme platformunda yer alacak 9 farklı başlıktaki kursların, ulusal ve uluslararası düzeyde zihinsel özel gereksinimli bireylerin konaklama sektöründe faaliyet gösteren kurumlar aracılığıyla gerçekleştireceği staj programları ile pilot çalışmasının yapılması planlanmaktadır.

2022 yılı süresince proje ortakları ile e-öğrenme platformunda yer alacak; İş sağlığı ve İş Güvenliğine Giriş, Kişisel Hijyen, Ergonomik Tehlikeler, Kimyasal Tehlikeler, Fiziksel tehlikeler, Biyolojik Tehlikeler, Stres, İş Yerinde Acil Durumda Güvende Kalmak, İş Yeriniz ve Bağlantılı Tehlikeler, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Haklarımız ve Sorumluluklarımız başlıklarındaki eğitimlerin içerikleri ve videoları hazırlanmış, proje çalışmalarına yönelik proje ortaklarının katılımı ile bir uluslararası toplantı gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı süresince eğitim içeriklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama çalışmaları yürütülecektir.