Akadema, Anadolu Üniversitesi'nin Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) platformudur. Platform hiçbir ön koşul olmadan herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği dersleri içermektedir.
Özel gereksinimli çocukları olan ailelere yönelik olarak aşağıdaki programları öneririz:

  • Aile ve Uyum Süreci
  • Çocukla Çalışma Becerileri
  • Geleceğe Hazırlanma
  • Zihin Yetersizliği Olan Çocuklar
  • Yasalar ve Sosyal Destekler
  • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme

Buraya tıklayarak kayıt olabilir; derslere online katılım sağlayabilirsiniz!