Kimler İçin: Aile ve Uzmanlar

EMO, bir Erasmus projesi olan Lets Try Ict'deki tecrübelerimiz sonucunda ebeveynlerin çocukları ile teknolojinin cazibesini de kullanarak verimli vakit geçirmesini sağlamak üzere oluşturduğumuz bir atölyedir. Ebeveynlere çocukların bireysel eğitim programlarına paralel olarak motor ve bilişsel gelişimine katkı sağlayabilecekleri oyunları göstermeyi, doğru tablet kullanımı konusunda destek vermeyi hedeflemektedir. Hedef kitle aileler ve eğitmenlerdir. Ebeveynler kadar çocukla vakit geçiren diğer kişiler ile eğitmenler de bu atölyelerden faydalanabilir.

Atölye çalışması 1 gün olarak maksimum 10 kişilik katılımcı olarak planlanmaktadır. 2020'de mevcut oyunların nasıl oynandığının videolarının dernek sitesine eklenmesi planlanmaktadır.


Mobil Uygulamalarla Eğitim

Uluslararası Eğitim Komisyonu'nun UNESCO'ya sunduğu, 21'inci yüzyılı kapsayan raporda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri eğitim için değerli bir araç olarak görülmekte, “bilgisayar ve multimedya sistemlerinin, her öğrencinin kendi ritmine göre ilerleme gösterebileceği, bireyselleştirilmiş yolların tanımlanmasına imkân sağladığı” belirtilmektedir. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı okulda başarısızlıkla mücadele etmeye yardımcı olmaktadır. “Geleneksel eğitim sistemi içerisinde sınırlılıklar yaşayan öğrencilerin, teknolojileri kullanma fırsatları olduğunda daha fazla motive oldukları ve böylelikle yeteneklerini daha iyi ortaya koyabildikleri” genel anlamda gözlemlenmektedir (UNESCO, 1998).

Birkaç farklı koşula bağlı olarak, yaşlarına göre görevleri yerine getirme bakımından ortalama düzeyde kalan bu bireylerin yeterliliklerini arttırma amacıyla araştırmacılar tarafından yardımcı teknolojiler kavramı oluşturulmuştur (Alcantud, 2000).

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu gruba sağladığı avantajlar şöyle sayılabilir (Perez de la Maza, 2000):

  • Görme başta olmak üzere duyuları uyarırlar, zira özel gereksinimli bireylerde bilişsel görsel işleme mekanizması daha ağırlıklı kullanılmaktadır;
  • Her bireyin kişisel özellikleri ve öğrenme hızıyla uyumlu, farklı uygulama ve programların ihtiyaca göre düzenlenip kişiselleştirilebilmesine fırsat sunmaları dolayısıyla çok yönlülük, esneklik ve uyum sağlayabilme gibi niteliklerle aktif öğrenmeyi desteklemektedirler;
  • Bağımsız çalışmayı desteklemekte ve mümkün kılmaktadırlar;
  • Motivasyon ve pekiştirmeye harika bir kaynak sağlarlar, Böylelikle bireyin daha iyi odaklanabilmesini sağlamakta ve hata yaptığında fazla olumsuz dönüt almasına engel olmaktadırlar.
  • Öngürebilir cevaplarla kontrol edilebilir bir ortam sağlamaktadırlar.

YAZININ TAMAMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN!