AİLE UZMAN BULUŞMALARI VE SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARI  

TAKIPTEYİZ.ORG

Kimler İçin: Zihinsel Özel Gereksinimli Bireyler 

Takipteyiz.org web sitesi, STK’lara savunu çalışmalarında yol göstermek, hak ihlalleri ile ilgili veri toplamak, bu verilerle gölge rapor hazırlamak veya STK’ların rapor hazırlama süreçlerine veri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesi Etkiniz AB Programı tarafından finanse edilmiş olup proje sonucunda elde edilecek sistem ile sadece arşiv ve izleme faaliyetleri yürütülmeyecek, bu platformdan takip edilen hak ihlalleri ya da yasal konularla ilgili sorunların çözümüne dönük çalışmalar yürütülmesi de kolaylaşacaktır. 
Pandemi sürecinin beraberinde getirdiği aksaklıklar sebebiyle; Kasım 2020 itibariyle başlayıp Mayıs 2021‘de tamamlanması planlanan web sitesinin yapılışının başlangıç tarihi Şubat 2021’e kaymış ve Temmuz 2021’de web sitesi tamamlanmıştır. Web sitesinin revizyon çalışmaları devam etmektedir. Sitenin 2023 yılı içerisinde aktif hale getirilmesi planlanmaktadır.