Kimler İçin: Aileler

Temmuz 2020 itibariyle başlayıp bir yıl sürmesi planlanan Ebeveynden Ebeveyne Destek Programı Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında finanse edilmekte olan bir projedir. Proje kapsamında; hem rehber ebeveynlerin kendi hak savunuculuklarının güçlendirilmesi hem de çocuğu yeni tanı alan ebeveynlerin doğru bilgiye ulaşma ve hizmetlerden yararlanma hakkına erişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu proje ebeveynlerin en çok sorun yaşadığı yönlendirme basamağı temel alınarak planlanmıştır ve bu anlamda ülkemizde bu konuda gerçekleştirilen ilk proje olacaktır. Bu soruna ebeveynlerle birlikte hak temelli bir perspektiften çözüm üretilirken, yönlendirme basamağının sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için; hastane, üniversite, rehberlik araştırma merkezleri, belediye, rehabilitasyon merkezleri, okullar ve sivil toplum kuruluşları arasında rol ve sorumlulukların belirginleştirilmesi ve sürdürülebilir bir destek programı için yasal mevzuata öneri geliştirilebileceği düşünülmektedir.

2021 yılında tamamlanması planlanan projenin ortakları aşağıdaki gibidir.

  • Eskişehir Gelişim Vakfı
  • Türkiye Down Sendromu Derneği
  • Erken Çocuklukta Müdahale Derneği
  • Anadolu Üniversitesi
  • Odunpazarı Belediyesi Kent Konseyi
  • Otizm Farkındalık Derneği
  • Eskişehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi

Web sitesi: https://kozaile.org/