Programımız; 2014 yılında +Bidown Kariyer ve Bağımsız Yaşam Akademisi olarak eğitimlerine başlamıştır. Şu anda "DSD Akademi +1" bünyesinde +BiDown Bağımsız Yaşam Programı olarak devam etmektedir.

Eğitmen eğitimleri ve Bağımsız Yaşam Programının içeriği programın sahibi olan AIPD İtalyan Down Sendromu Derneği'nden alınmıştır. 3 yıl boyunca pilot çalışmalar yapılmış ve 2017 yılında müfredatın yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Yeni müfredatın pilot çalışmaları 2019 yılında başlamıştır. 2020 yılında tamamlanması ve ardından yaygınlaştırmaya başlanması planlanmaktadır. Çalışmaların hedef kitlesi Down Sendromlu kişilerdir. Ama program boyunca süreci destekleyebilmesi için ayda bir olmak üzere katılımcıların ailelerine de eğitim verilmektedir. Bir sınıfın eğitim süresi 2 yıldır; her sınıf 8 katılımcı, 2 eğitmen, 2 gönüllüden oluşur. Eğitimler haftada 3 tam gün olarak verilmektedir. Eğitim sonundaki hedefimiz;

 • Down sendromlu bireylere yetişkin olmayı ve buna uygun sorumlulukları üstlenmeyi öğretmek
 • Down Sendromlu bireylerin topluma tam katılımını sağlayacak toplu taşıma kullanımı, yol bulma, alışveriş yapma, seçim yapma, karar verme, plan yapma, uygun davranış sergileme, fatura ödeme, hizmetlere erişebilme gibi bağımsız yaşam becerilerini artırmak
 • En az destek ile tek başlarına veya bir arkadaş grubu ile yaşayabilmeleri için gerekli temel becerileri edinmelerini sağlamak
 • İş hayatına yönelik temel becerileri kazandırmaktır.

Katılım Şartları ve Devamlılık

 • Servis yoktur.
 • Öğle yemeği katılımcıların kendileri tarafından karşılanmaktadır.
 • 18 yaş ve üstü, örgün eğitime devam zorunluluğu olmayan gençler kabul edilir.
 • Katılım için gençlerin öz bakımlarını kendilerinin yapabilmesi gerekmektedir.
 • Burada yazan ön şartlara sahip gençlerimiz arasından başvuru sırasına göre, aile ve gençlerle yapılacak mülakat ile eşit sayıda kız ve erkek birey kabul edilmektedir.
 • Hali hazırda devam eden gençlerden bir sene daha akademide kalması gerekli görülenlere kayıt önceliği tanınmaktadır.
 • Aileler verilen tüm eğitimlere evdeki davranış ve tutumları ile destek olmaya, eğitmenlerin tavsiyelerini uygulamaya, akademinin tüm toplantılarına katılmaya zorunludur. Bu şartı yerine getirmeyen ailelerin çocuklarının programa devam etmesi mümkün olmayacaktır.
 • Eğitim sonunda işe yerleştirmeler yapılmaktadır. Bu sebeple çocuklarının çalışmasını istemeyen aileler programa kabul edilmemektedir.

*Eğitim materyal, kitap ve etkinliklerinin telif hakları Türkiye Down Sendromu Derneği'ne aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz, kullanılamaz.

*+Bidown Kariyer ve Bağımsız Yaşam Akademisi'nin kuruluş yıllarında verdiği destek ile bu programın hayata geçmesini sağlayan BİMEKS'e çok teşekkür ederiz.