Kimler İçin: Down Sendromlu Gençler, Aileler, İşverenler ve Çalışma Arkadaşları

"Down sendromlu çocuklarımız büyüyüp birer yetişkin olduklarında bir işte çalışıp kendi paralarını kazansınlar ve minimum destekle olabildiğince bağımsız yaşayabilsinler!"

Çünkü ancak bu şekilde kendine güvenen, becerikli, mutlu, sosyal yetişkinler olacaklar ve biz aileler de çocuklarımız için daha az gelecek endişeşi taşıyacağız, ayrıca onlar hayatın içine her alanda dahil oldukça toplumsal önyargılar ve bariyerler kalkacak.

İş Koçu Destekli İstihdam Programı, Down sendromlu bireylerin destekli istihdam modeli ile iş hayatına katılımını ve çalışma ortamında sürekliliğini sağlamak için hazırlanmış bir eğitim ve destek programıdır.
Programının temeli ve iş koçluğu eğitimleri AIPD - İtalya Down Sendromu Derneği ve İrlanda Kare Organizasyonundan 2012 yılında alınmış ve hemen Türkiye'de uygulanmaya başlanmıştır. Ardından akademik alt yapısı oturtulmuştur. Bu kapsamda A.Ü. Özel Eğitim Bölümü iş birliği ile İş Koçu Eğitim Programı oluşturulmuş, işveren, aday ve aile beklenti analizleri yapılmıştır. Alana destekli istihdam ile ilgili 3 yeni yayın katılmıştır.
Programın hedef kitlesi Down sendromlu kişiler, aileleri ve çalışma arkadaşlarıdır. Bu üç hedef kitleye yönelik eğitimler düzenlenmektedir. Program 2012 yılından beri başarı ile uygulanmakta ve Down sendromlu kişi istihdamında %88 süreklilik sağlanmıştır. Program hala sürdürülmektedir. 2019-2020 yıllarında İŞKUR ile yapılacak ortak çalışmalar ile yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Programa Dahil Olan Adaylara Sağladığımız Destekler:

  • "Doğru işe doğru kişi" prensibiyle Down sendromlu bireyler ile iş yerlerini eşleştiriyor ve tüm iş hayatları boyunca destek oluyoruz.
  • Down sendromlu bireylere çalışma hayatıyla ilgili eğitim veriyoruz.
  • Ailelerini çocuklarının yetişkin ve çalışan kimliklerini nasıl destekleyeceği konusunda bilgilendiriyoruz.
  • İş yerindeki tüm personele Down sendromlu bireylerle çalışma konusunda eğitim verip birbirlerine en kolay şekilde uyum sağlamaları için ipuçları sunuyoruz.
  • Down sendromlu birey işe başladıktan sonra en az 2 hafta iş yerinde birebir danışmanlık yapıyor, sonrasında uzaktan telefonla ve aylık raporlarla süreci takip ediyoruz.
  • İhtiyaç olduğunda hem aileye, hem gence, hem de iş yerine destek vermeye devam ediyoruz.