Empowerment Of Network For The Rıghts Of Chıldren With Dısabılıtıes | Türkiye Down Sendromu Derneği

Empowerment Of Network For The Rıghts Of Chıldren With Dısabılıtıes

Kimler İçin: Özel Gereksinimli Çocuklar

Haziran 2020 – Haziran 2024 arasında sürdürülmesi planlanan projede, özel gereksinim grupları ile ilgili çalışan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Engelli Çocuk Hakları Ağı'nın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’den Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Türkiye Down Sendromu Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Spina Bfida Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü projede temel amaç özel gereksinimli çocukların diğer çocuklarla eşit koşullar altında tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerinden tam olarak yararlanmalarına katkıda bulunmak ve engelsiz bir dünya yaratmak ve bu amaç için her düzeyde savunu faaliyetlerini sürdürmektir.