Kolaylaştırıcı Kişi Uygulaması Hakkında Emsal Karar!

''Kolaylaştırıcı Kişi'' uygulamasının tüm özel gereksinimli öğrencilere sağlanması için yaptığımız başvuru sonucunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve Kamu Denetçiliği Kurumu, uygulamanın sadece otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sağlanıyor olmasının "Engellilik Temelinde Ayrımcılık" olduğuna hükmederek uygulamanın tüm özel gereksinimli bireyler için yaygınlaştırılması gerektiğine karar verdi. 


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kararını incelemek için buraya tıklayın!

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararını incelemek için buraya tıklayın!