Prof. Dr. Murat Ferman Tarafından Ekotürk Kanalında Yapılan Açıklamalarla İlgili Derneğimiz Tarafından İzlenecek Yol Hakkında Bilgilendirme

Kişilik hakları ve korunması, Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerinde ve Türk Borçlar Kanunu'nun 58. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre, kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi, açacağı manevi tazminat davası ile saldırı sebebiyle yaşadığı üzüntü, elem ve keder dolayısıyla meydana gelen manevi zararlarının makul bir tazminat karşılığında giderilmesini talep edebilmektedir. Bununla birlikte manevi tazminat davalarında, ödenebilen tazminat haricinde saldırının kınanması, özür metni, bu kınama-özür metninin yayınlanması gibi başka bir giderim biçimi kararlaştırabilir. Avukatımız mevcut olayda, Prof. Dr. Murat FERMAN'ın 06.05.2021 tarihinde Ekotürk kanalında sarf ettiği sözler dolayısıyla, Prof. Dr. Murat FERMAN ertesi gün 07.05.2021 tarihinde bir özür yayını gerçekleştirdiğinden bu durumun hukuk nezdinde giderilecek bir zarar olduğunun kabul edilmeyeceği yönünde görüş bildirmiştir. Prof. Dr. Murat FERMAN'ın özür metni avukatımız, derneğimiz, aileler ve toplum tarafından kabul edilemeyecek nitelikte ve ayrımcı dildedir. Ama kabul edilebilir bir metin olmasa da bir özür metni yayınlandığı için açılan manevi tazminat davasının reddedilme olasılığının çok büyük olduğu değerlendirilmiştir. Burada avukatımızın ve derneğimizin endişesi ret olunan davanın sonraki manevi tazminat davalarında da emsal teşkil edebilecek olması, bu sebeple telafisi güç daha büyük zararlara yol açmasıdır.  


Olay cezai yaptırım açısından ele alındığında ise bununla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinde “Nefret ve Ayrımcılık” suçunun düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Fakat bu maddeye dair kovuşturma yapılabilmesi için failin ayrımcılık teşkil eden fiillerini nefret saikiyle gerçekleştirmiş olması aranmaktadır. Yani hukuk nezdinde, bir kişinin, meydana getirdiği ayrımcılığın hoşgörü veya empati yoksunluğu dolayısıyla değil, dezavantajlı gruplara duyduğu nefret dolayısıyla gerçekleştirmiş olması aranmaktadır. Nefret duygusunun somut bir şekilde ispatlanması güç olduğu için TCK 122. maddeye göre suçundan ötürü Prof. Dr. Murat FERMAN hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar/takipsizlik çıkmasının olası olduğu görüşüne varılmıştır.  


TCK 122. Maddesini fonksiyonsuz hale getiren “nefret saiki” şartının kaldırılması ile ilgili gerekli düzenleme talepleri bu olaydan önce de hem TBMM komisyon çalışmalarında hem farklı kamu toplantılarında, en son da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık ile olan toplantımızda derneğimiz tarafından talep edilmiştir.  


Bu bilgiler ışığında hukuki ve cezai yaptırım yollarının bu vakada sonuç getirmeyeceği bunun yerine idari başvuru yollarının yürütülmesi gerektiği derneğimizin avukatlarından Sayın Cansu Korkmaz tarafından tavsiye edilmiş ve derneğimiz tarafından uygun görülmüştür. 


Bu kapsamda derneğimiz, yayıncı kuruluş olan Ekotürk'e ve Prof. Dr. Murat FERMAN'a Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından idari yaptırım uygulanması için dilekçe göndermiş, ayrıca bu süre zarfında bu kurumlar tarafından uygulanmış idari yaptırım olup olmadığını, ilgili kurumlara CİMER üzerinden Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sormuştur. Konuyu takip etmeye ve sonuç verecek yaptırımları talep etmeye devam edeceğimizi ailelerimize bildiririz. 


Prof. Dr. Murat Ferman'a yaptırım uygulanması için bize destek olmak isteyen ailelerimiz Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ve Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) aşağıdaki linklerde dilekçeleri kendi bilgileri ile doldurup gönderebilir, aynı zamanda CİMER üzerinden bilgi edinme başvurusu yapabilirler.


Yüksek Öğretim Kurulu dilekçesi için buraya tıklayınız!

Gönderilecek Adres: Üniversiteler Mah. 1600 Cd. No:10 06800 Çankaya Ankara


Radyo Televizyon Üst Kurulu dilekçesi için buraya tıklayınız!

Gönderilecek adres: Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No: 13 Bilkent 06800 ANKARA


CİMER Bilgi Edinme Başvurusu Adımları:

  • Cimer'e E-devlet şifreniz veya kimlik bilgileriniz ile giriş yapınız.
  • Açılan sayfada T.C. kimlik no, isim soyisim, adres bilgileri ve iletişim bilgilerini doldurunuz. “Bilgi Edinme Hakkı” seçeneğine tıklayınız.
  • Açılan seçeneklerden “Gerçek Kişi” seçeneğini seçerek ileri seçeneğine tıklayınız.
  • Açılan sayfaya aşağıdaki metini kopyalayınız. İleri seçeneğine tıklayınız.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince Ekotürk'de 06.05.2021 Tarihinde konuşan Prof. Dr. Murat Ferman ile ilgili olarak;

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınıza şikâyet dilekçesi verdi mi?
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu doğrultusunda tarafınızca herhangi bir inceleme yapıldı mı?
  • Başvuru sonucunda inceleme süreci tamamlandı mı?
  • İnceleme sonucunda uygulanan idari ve cezai yaptırımlar nelerdir?
  • İnceleme süreci tamamlanmadı ise tamamlandığında tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.
  • Açılan sayfadan Radyo Televizyon Üst Kurulu veya Yüksek Öğretim Kurulu'nu seçerek başvurunuzu tamamlayınız. (24 saat içerisinde tek başvuru yapabilirsiniz. İki kuruma bir gün ara ile başvuru yapınız.)