KAPSAYICI SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİYLE DOWN SENDROMLU BİREYLERİN YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMA PROJESİ

Projenin başında beş bölgenin yapısı

Projenin başlangıç aşamasında girişime katılan derneklerden (ALDO-CET Romanya, AIPD ONLUS İtalya, Stichting Downkidsinternational Hollanda, Down Sendromu Derneği Türkiye ve AUTH Yunanistan) bir bilgilendirme formu yoluyla kendi merkezlerindeki Down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerin serbest zaman aktivitelerine dair genel bir resim sunmaları istendi.

Her biri 15'er sorudan oluşan ve yaş gruplarına göre ayrılan formlar, mevzubahis ülkelerde meslektaşlarla veya aile üyeleriyle gerçek deneyimlere dayalı olarak veya zihinsel engelli bir insanla yapılan görüşmeler yoluyla yapılan araştırmalara referansla derlenirken mümkün olan yerlerde örneklemler en az 3 farklı bölgesel gerçekliğe atıfta bulunacak şekilde seçildi.

Referans ekibiyle yapılan karşılaştırma, derneğe bağlı durum ve referans ülkeye göre dağılım ve özellikler bakımından oldukça kapsamlı bir genel analize olanak sağlamıştır.

Bu, her ülkede ortaya çıkan, yaş grubuna göre ayrılmış genel resmi takip eder. .


TURKEY (Down Sendromu Derneği)

Toplanan veriler farklı bölgelerden 133 zihinsel engelli bireyi (Orta ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi) kapsayan yaş gruplarına göre (34 yetişkin, 45 ergen/genç ve 54 ön-ergenlik) ayrılmış bir örneklemi ifade etmektedir. Ankete 25 dernek/şehir katılmıştır.

Soru formları doğrudan aileler, uzmanlar ya da farklı yerlerdeki iş arkadaşları tarafından veya bireysel mülakatlar sırasında doldurulmuştur.

Genel resim gösteriyor ki bireyler serbest vakitlerini aileleriyle ya da yakınlarıyla geçirme eğilimindeler. Eğlenceye yönelik, kültürel ve sportif aktiviteler Türk zihinsel engelliler için küçük bir yer kaplıyor ve bu aktiviteler de alışkın oldukları ortamlarda ya da dernekle alakalı bir şekilde (dernekteki yetkililerle, diğer zihinsel engellilerle) yapılıyor. Yaş grubu bazında detaylar aşağıdadır.


YETİŞKİN

Örneklem 5 farklı bölgedeki (Orta ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi) 9 farklı şehirden 34 insanı ilgilendiriyor.


Genel ilgi alanları

Örneklemdeki yetişkinler serbest vakitlerini evde (ebeveynleriyle, kardeşleriyle ve engelli tanıdıkları/arkadaşlarıyla) ya da dernek/merkezdeki diğer engelli insanlarla birlikte geçiriyorlar. Haftalık serbest vakitleri oldukça fazla (gün boyu, hemen hemen her zaman )


Evdeki serbest zaman

Örneklemde evde olarak belirtilen herkes yalnız ya da aile üyeleriyle birlikteler. Günün büyük çoğunluğunu evde birlikte ya da televizyon izleyerek geçiriyorlar.


Fiziksel aktivite ve spor

Spora ve fiziksel aktiviteye ayrılan zaman haftada bir kez: bu aktiviteler evde ya da dernekte aile üyeleriyle ya da eğitimciler/gönüllülerle birlikte yapılıyor.


Sanat ve eğlence aktiviteleri

Zihinsel engelli birçok kişi ayda bir defadan fazla kültürel aktivite ( sergi ya da çeşitli türden ) ya da eğlence aktivitesi ( sinema ya da dışarı yemek) yapmıyorlar. Kültürel aktiviteler aile üyeleri, arkadaşlar, aile üyelerinin arkadaşları ya da eğitimci/gönüllülerle birlikte yapılıyor. Eğlence faaliyetleri ise her zaman aile üyeleri ya da derneğin aktiviteleri dahilindeki diğer engellilerle birlikte yapılıyor.


ERGENLER VE GENÇLER : 15-22 YAŞ ARALIĞI

Örneklem 5 farklı bölgedeki (Orta ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi) 9 farklı şehirden 45 insanı ifade ediyor.


Genel ilgi alanları

Örneklemdeki yetişkinler serbest vakitlerini evde (ebeveynleriyle, kardeşleriyle ya da büyükbaba/büyükannesiyle) ya da dernek/merkezdeki diğer engelli insanlarla birlikte geçiriyorlar. Haftalık sahip oldukları serbest zaman oldukça yeterlidir. ( en az yarım gün, her gün, özellikle öğleden sonra )


Evdeki serbest zaman

Evdeki serbest zamanın büyük çoğunluğu yalnız ya da aile üyeleriyle birlikte harcanıyor. Televizyon ve bilgisayar ise (sosyal ağ) temel uğraşları.


Fiziksel aktivite ve spor

Spor ya da fiziksel aktiviteye haftada bir kez vakit ayırılıyor: yetişkinlerden farklı olarak bu aktiviteler herkese açık alanlarda(yüzme havuzları, fitness merkezleri vs.) ya da açık havada aile üyeleri ya da eğitimci/gönüllülerle birlikte yapılıyor


Sanat ve eğlence faaliyetleri

Kültürel (müzeler, ilgi çekici yer ziyaretleri ya da resim kursları, dans ve yemek hazırlama kursları) ya da eğlence (sinema, müzik performansı ve konserler) aktiviteleri genç insanların hayatında çok az yer kaplıyor: ayda en fazla 1 kere.

Kültürel aktiviteler aile üyeleri, aile üyelerinin arkadaşları ya da eğitimci/gönüllülerle birlikte yapılırken eğlence aktiviteleri aile/arkadaş ya da derneğin faaliyetleri kapsamında engelli bireylerle birlikte yapılıyor.


ÖN-ERGENLİK DÖNEMİ: 11-14 YAŞ ARALIĞI

Örneklem 6 farklı bölgedeki (Orta ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi) 19 farklı şehirden 19 insanı ilgilendiriyor.


Genel ilgi alanları

Örneklemdeki ön-ergenlik dönemindeki bireyler serbest vakitlerini evde tek başlarına ya da büyük ebeveynleriyle/tanıdıklarıyla veya dernek/merkezdeki diğer engelli insanlarla birlikte geçiriyorlar. Sahip oldukları serbest vakit ise genelde günün yarısı (her gün, özellikle öğleden sonraları)


Evdeki serbest zaman

Günlerin çoğunu evde tek başlarına ya da aile üyeleriyle birlikte geçiriyorlar. Televizyon izlemek ve telefon (görüşme, sohbet ya oyun) temek uğraşları.


Fiziksel aktivite ve spor

Gençler aktifler ve haftada en az 2 kere spor ya da fiziksel aktivite yapıyorlar: bu aktiviteler engelli bireyler için hazırlanan merkezlerde ya da açık havada aile üyeleriyle birlikte yapılıyor.


Sanat ve eğlence aktiviteleri

Kültürel aktiviteler (sergi, tiyatro) ya da eğlence aktiviteleri (sinema, müzik performansı ve konserler) genç bireylerin hayatlarında oldukça az yer kaplıyor, ayda bir defa, ve bu aktiviteler aile üyeleri, ailenin arkadaşları ya da eğitimci/gönüllülerle birlikte yapılıyor.