Neden Up değil, Down sendromu?

Down sendromu insan vücudunda 21. Kromozomun 2 yerine 3 tane olmasından kaynaklı bir genetik farklılıktır ve bu farklılık gelişimsel geriliğe sebep olur. Sıfır yaş itibariyle başlayan eğitimler sayesinde Down sendromlu kişiler yaşıtları ile aynı sınıflarda okuyabilmekte, aynı iş ortamlarında çalışabilmekte yani toplumun üretken bir bireyi olarak toplumla bütünleşmiş bir hayat yaşabilmektedirler.

Peki bu sendroma niye DOWN SENDROMU diyoruz? Down sendromu ilk olarak 1866 yılında DR.JOHN LANGDON DOWN tarafından tanımlanmış bir sendromdur. Bu sebeple sendrom tanımlayan doktorun soyadı ile adlandırılmıştır. Yani “Down” İngilizce'de ifade ettiği anlamı sebebi ile sendroma verilmemiştir; tanımlayan doktorun soyadıdır.

Down kelimesi İngilizce “alt” anlamına geldiğinden, eminiz ki iyi tamamen iyi niyetle, Down sendromu yerine “yukarı” anlamına gelen Up sendromu kelimelerinin kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bu sendromun adını kapsam dışına taşımak ve hatta tam tersine gerçekte olmayan bir olumsuzluk yükleyerek yapay olarak değiştirmek algıya daha fazla zarar verecektir. Üstelik kavram kargaşasına da yol açacaktır.

Sendrom tıbbi ve resmi adı ile kullanılmalıdır ve bu adın ne ifade ettiği doğru bir şekilde anlatılarak bireyler yanlış etiketlemelere maruz bırakılmamalıdır.

Bu sebeple biz Down Sendromu Derneği olarak “Down Sendromu'na” olumsuz bir anlam yükleyerek gerçekte olmayan bir “Up Sendromu” tanımlaması yapılmasını doğru bulmadığımızı, sendromun gerçek ismi ile kullanılmasına özen gösterilmesini beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.


Saygılarımızla

DOWN SENDROMU DERNEĞİ