24 ve 25 Eylül 2018 tarihinde Downkids International ev sahipliğinde, DS Leisure Avrupa Projesi ortaklarının katılımı ile gerçekleştirilen 3. “Down Sendromu ve Serbest Zaman – DS Leisure” proje toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı Ekim 2017 tarihinde Romanya'da, ikinci toplantı ise 12-13 Nisan'da Roma'da gerçekleştirilmişti.


Down Sendromu ve Serbest Zaman – DS Leisure, Down Sendromlu bireylerin, çevrelerindeki kişilerin, aile üyelerinin, uzmanların ve gönüllülerin serbest zaman etkinlikleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını bütünleştirici ve yenilikçi bir bakış açısıyla geliştirmeyi hedeflemektedir.


Haarlem'deki Stichting de Baan'da düzenlenen 3. koordinasyon toplantısında, insan merkezli eğitmen eğitimi programı, çalışma kitabı, eğitim ve deneyimsel eğitim programını ortaklarla birlikte yorumladık, revizyon taleplerini görüştük. Ayrıca bu toplantıda diyalog uygulamasını deneyimleme şansı bulduk. İnsanların kendilerini nasıl ifade edebileceklerini öğrendikleri eğitimin temel çalışma şekli olan diyalog metodu bize yeni ufuklar açtı. Neden, nasıl gibi açık uçlu sorular sormanın önemi üzerinde konuşurken; Kolaylaştırıcı, araştırmacı ve gözlemci olarak sırası ile görev aldığımız 3 kişilik gruplarda çalıştık ve karşımızdakini tanıma üzerine diyalog tekniği ile bir uygulama yaptık. Hem kendimiz hem karşımızdaki ile ilgili geçmişte kalmış bilgi ve duyguları keşfetmemize olanak sağlayan bu uygulama hepimiz için ilginç bir tecrübe oldu.


Toplantının bir diğer oturumunda Down sendromlu insanların bağımsızlıklarını kazanması onlara kendi yollarını yaratma fırsatı vermesi için bütün eğitim programının, kullanmak isteyen herkes için ulaşılabilir olacağı e-öğrenme platformunun gelişimine bir başlangıç ​​yaptık.


Tamamlandığında Down sendromlu kişilerin serbest zamanlarının planlanması açısından kişilere, uzmanlara ve ailelerine kolay uygulanabilir bir eğitim programını devreye alacak Avrupa birliği tarafından desteklenen proje Down sendromu alanında çalışan dört sivil toplum kuruluşu (Proje koordinatörü Aldo-Cet, Romanya; AIPD, İtalya; SDKI, Hollanda; Down Sendromu Derneği, Türkiye) ve iki üniversiteden (Craiova Üniversitesi, Romanya; A.P. Thessalonikis, Yunanistan) oluşan Avrupa Konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir.[1]


Daha fazla bilgi için: www.dsleisure.eu


[1] DS LEISURE, Avrupa Komisyonu tarafından ERASMUS + 2017 Programı, Temel Eylem 2 - Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar tarafından finanse edilen bir projedir. 2017-1-RO01-KA204-037465 sayılı anlaşma ile atıfta bulunulan sözleşme dönemi için projenin toplam maliyeti ile birlikte, tüm finansmanın toplamı 219782,00 EUR olarak hesaplanmıştır.