Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı, UNICEF ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürütülmekte olan “Engeli olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi” kapsamında 4-5 Mart 2020 tarihlerinde Uluslararası Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı gerçekleştirilecektir.


“Eğitimde Birlikteyiz” ana temasıyla gerçekleştirilecek olan konferansın alt temaları,

* Kapsayıcı Eğitimde Gelişim ve Öğrenme

* Kapsayıcı Eğitim ve Öğretmen Mesleki Gelişimi

* Kapsayıcı Okul ve Öğrenme Ortamları

* Kapsayıcı Eğitim, İletişim ve Etkileşim

* Kapsayıcı Eğitim, Okul, Aile, Toplum ve İş Birliği

* Kapsayıcı Eğitimde Değerlendirme

olarak belirlenmiştir.


Disiplinlerarası bir yaklaşımla gerçekleştirilecek konferansta eğitim, çocuk gelişimi, iletişim, medya, çocuk hakları ve kamu politikaları alanlarında çalışan uzmanlar ile sahada görev yapan öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini kapsayıcı eğitim perspektifinden paylaşmaları amaçlanmaktadır.

Konferans programında panel, sözlü bildiri, poster, çalıştay/atölye ve iyi örnek sunumlarına yer verilecektir. Bildiri başvuruları, kuramsal çalışmalardan oluşabileceği gibi, bilimsel çalışmalar ve iyi uygulama örneklerinden de oluşabilir.

Konferans kapsamında paylaşılmak üzere daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı ekte yer alan “Konferans Bildiri Başvuru Formu” aracılığıyla bilgi@egitimdebirlikteyiz.org adresine gönderebilirsiniz. Bildiri başvuruları hakem değerlendirme sürecine tabi olup, değerlendirme sonuçları bildiri teslimini takip eden 15 günlük süre içinde başvuru sahiplerine e- posta yoluyla bildirilecektir. Konferans bildiri özet metinleri “Konferans Bildiri Özetleri Kitabı” nda yayımlanacaktır.

Konferansımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.


Philippe Duamelle                              Prof. Dr. Ziya Selçuk

Temsilci UNICEF Türkiye                    Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı


Konferans Bildiri Başvuru Formu PDF / Word