İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ''Bütçe Senin Karar Senin'' Kapsamında Yer Alan Down Sendromlu Bireyler İçin Bağımsız Yaşam ve Kariyer Programı Projemize Oy Verin!


Bu proje kapsamında, Engelli Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddesine istinaden oluşturulmuş bir bağımsız yaşam programının kent genelinde yaygınlaştırılarak Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama entegrasyonunun geniş kapsamlı uygulanmasını içermektedir. İBB Stratejik Planı doğrultusunda belirlenecek lokasyonlarda kurulacak Bağımsız Yaşam Eğitim Merkezleri sayesinde projenin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Buna göre; İBB bünyesinde çalışmakta olan destek hizmetleri birimine bağlı çalışan eğitmenlere Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından uygulanmakta olan toplu taşıma, özbakım ve ev yaşamı, iş hayatı gibi 12 temel konu ve 170'in üzerinde etkinlikle teorik ve pratik uygulamalara dayalı müfredat temelli bir sosyal entegrasyon programının eğitimi verilecektir.