Kademeli olarak yüz yüze eğitimin genişletilmesi kapsamında 26 Ekim 2020 tarihi itibarı ile tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında 5 (beş) gün yüz yüze eğitime geçilecektir.


Buna göre; 

 Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihinin esas alınması, velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerin devamsız sayılmaması kararlaştırılmıştır.