2017 TARİHLİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM GENELGESİ