1. Destekli Yaşam Sektörü Buluşması İyi Uygulama Teşvik Ödülü